Warsztaty dla dziennikarzy ukraińskich, 10-11 lipca 2004, Narol, Wola Wielka


Część teoretyczna

Spotkanie z burmistrzem Miasta i Gminy Narol, Stanisławem Wosiem i przewodniczącym Rady Miasta Januszem Cząstkiewiczem.

Temat spotkania: Problemy związane z rozwojem gminy: finanse, infrastruktura, rozwój turystyki i ochrona zabytków.

Dziennikarze zapoznali się z historią i problemami gminy. Interesowali sie przede wszystkim możliwościami pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych, wydatkami budżetowymi, walką z bezrobociem i rozwojem gospodarstw agroturystycznych, których jest obecnie 15 i ciągle powstają nowe.

Wizyty studyjne:
Zwiedzanie gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy.

Podlesina.
Spotkanie z sołtysem wsi Andrzejem Kucem i właścicielką gospodarstwa Bożeną Czuryło. Pani Bożena Czuryło swoje gospodarstwo prowadzi od niedawna, ale nie może narzekać na brak turystów. Za 50 złotych od osoby, oferuje nocleg w stylowym pokoju z łazienką, pokój zabaw dla dzieci i pyszne domowe jedzenie. Dzięki takiej działalności licząca 133 mieszkańców wioska jest odwiedzana przez turystów z różnych regionów Polski. Dzięki sołtysowi, z funduszy Unii Europejskiej będzie naprawiona droga dojazdowa do wsi. Dziennikarze byli zainteresowani przede wszystkim cenami za nocleg, ofertą turystyczną wsi. Zwiedzili gospodarstwo oraz rozmawiali z mieszkańcami wsi.

Pałac hr. Feliksa Łosia
Spotkanie dziennikarzy z właścicielem obiektu prof. Władysławem Kłosiewiczem. Pałac hr. Feliksa Łosia, położony w Narolu, został wybudowany w latach 1776-1783. Dwukondygnacyjny, w kształcie podkowy, z nieznacznie wysuniętymi bocznymi częściami, otoczony był ogrodem w stylu włoskim. Po pożarze w czasie powstania styczniowego pałac został odbudowany w stylu barkowo – klasycystycznym. Przez cały okres PRL-u pałac stanowił część Państwowego Gospodarstwa Rolnego. W 1995 roku został nabyty przez prof. Kłosiewicza.

Dziennikarze zainteresowani byli planami odbudowy pałacu, sytuacją prawną własności, która jednocześnie jest wpisana do rejestru zabytków. Nie pominęli również kwestii wykorzystania funduszy europejskich przy odnowie pałacu. W przyszłości pałac będzie siedzibą Akademii Artystycznej.

Jarmark Galicyjski
Na zakończenie pierwszego dnia, dziennikarze wzięli udział w odbywającym się w Narolu dorocznym Jarmarku Galicyjskim. Święto jest organizowane od paru lat z inicjatywy władz miasta. Tradycyjne kramy z rękodziełem oraz występy artystyczne zespołów lokalnych, jak i zaproszonych gości, stwarzają możliwość promocji regionu, zwłaszcza wśród turystów.

 

Rezerwat Rebizanty, cerkwie w Łówczy i Gorajcu.
Dziennikarze zwiedzili jeden z rezerwatów przyrody, znajdujących się na terenie ziemi narolskiej i obejmujący fragment górnego biegu rzeki Tanew. Podczas spaceru, mieli okazję zapoznać się z zagospodarowaniem terenu rezerwatu. Następnie na szlaku zabytków architektury drewnianej odwiedzili cerkwie w Gorajcu i Łówczy. Przepiękna cerkiew w Gorajcu, jedna z trzech najstarszych na ziemi narolskiej, stała się w 1945 roku miejscem mordu 150-ciu ukraińskich mieszkańców wsi. Została odbudowana przez Polaków, jako symbol polsko-ukraińskiego pojednania. Dziennikarze zapoznali sie z historią cerkwi, problemami związanymi z utrzymaniem i konserwacją budowli.

Opracowanie: Sylwia GAJOWNIK, Katarzyna PIEKŁO, Michał PABIAN