XI Akademia, Sokółka, 2009

XI Akademia, Sokółka, 2009

Tablica pamiatkowa, Sokółka, 2009

Tablica pamiatkowa, Sokółka, 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka

XI Akademia, Sokółka

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009

XI Akademia, Sokółka 2009
  

W ramach XI Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich, która odbyła się w sierpniu 2009 w Sokółce miały miejsce rozmaite wydarzenia, w tym między innymi sesja popularno naukowa o Tatarach polskich, odsłonięcie tablicy pamiatkowej osadnictwa Tatarów na ziemiach polskich, występy zespołów folklorystycznych, insccenizacja Bitwy pod Beresteczkiem.