Celem cyklu wizyt jest wzmocnienie i aktywizacja lokalnych elit w Białorusi na rzecz podejmowania działań adresowanych do jej społeczności. Grupy uczestników z Białorusi obejmują osoby zaangażowane społecznie, w tym w szczególności działacze samorządowi, działacze organizacji pozarządowych, politycy szczebla lokalnego, urzędnicy, działacze kultury, lekarze, nauczyciele.