Transformacja ustrojowa: Prawa człowieka i obywatela, 16-17 września 2004.
Miejsce: Zamek w Krasiczynie koło Przemyśla

 

Rozszerzenie UE i transformacja ustrojowa w krajach Europy Wschodniej stwarzają nową sytuację w regionie, która wymaga szerokiej dyskusji na temat unifikacji standardów przestrzegania praw człowieka i obywatela.

Kładące się cieniem na całym świecie zagrożenie terroryzmem może dostarczyć łatwego pretekstu do podważenia wolności obywatelskich opartych o prawa człowieka. By zapobiec temu złu musimy także rozmawiać o zobowiązaniach człowieka w stosunku do świata i naszej cywilizacji.

Celem konferencji jest analiza sytuacji w poszczególnych krajach regionu; wymiana doświadczeń i kontaktów; integracja środowisk pracujących na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka i obywatela; przygotowanie rekomendacji strategicznych.

Wnioski z konferencji pozwolą opracować plan wspólnych działań w skali regionalnej i lokalnej.


Eksperci:

 • prof. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich RP;
 • prof. Roman Wieruszewski, Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Wiceprzewodniczący Komitetu Praw Człowieka ONZ;
 • Mykoła Riabczuk, Miesięcznik "Krytyka", Akademia Mohylańska, Kijów;
 • Andrij Pawlyszyn, Amnesty International, Lwów;
 • Wojciech Brochwicz, wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie premiera Jerzego Buzka;
 • Dr Georg Weiss, Ambasador Austrii w Polsce;
 • Mirosław Marynowicz, Wice-Rektor, Katolicki Uniwersytet we Lwowie;
 • Annamaria Orla Bukowska, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie;
 • Sławomir Cybulski, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa;
 • prof. dr hab. Selim Chazbijewicz, Związek Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej, Gdańsk;
 • o. Paul – Dominique Masiclat OP, Stowarzyszenie Espaces, Francja;
 • Yuli Shterenberg, Dyrektor Instytutu Badań Stosunków Narodowościowych „Hałyczyna”, Lwów;
 • Andrzej Krajewski, Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, Warszawa;
 • Dieter Kugelmann, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy;
 • Henryk Woźniakowski, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków.


Uczestnicy:

 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych z krajów Regionu i UE;
 • Przedstawiciele środowisk polityków i samorządowców;
 • Przedstawiciele kościołów i instytucji religijnych z Regionu;
 • Eksperci z Polski, Ukrainy, UE i USA;
 • Wykładowcy i studenci uczelni wyższych z Regionu;
 • Przedstawiciele mediów;

Strony: 1 2 3 Następna »