Tatarzy


Tatarzy to jeden z narodów nie posiadających własnego państwa. Zamieszkując w różnych krajach - Rosji, na Ukrainie, na Litwie, Białorusi i w Polsce, nie stanowią jednak jednolitej grupy. Najczęsciej dzieli się ich na Tatarów Krymskich, Kazańskich, syberyjskich i polsko-litewskich, którzy uważani są za grupę etniczno-wyznaniową.

 • Tatarzy polscy

  Pierwsi tatarscy osadnicy pojawili się w Polsce w XIV wieku. Miało to związek z sytuacją w Złotej Ordzie – państwie powstałym z rozpadu wielkiego imperium Czyngis chana. Ciągła walka o władzę między różnymi pretendentami do schedy po jednym z największych zdobywców w dziejach doprowadziły w konsekwencji do rozpadu państwa na wiele chanatów, z których najdłużej bo do XVIII wieku przetrwał Chanat Krymski.

 • Tatarzy na Krymie

  Krymscy Tatarzy zamieszkiwali terytorium Półwyspu od czasów Złotej Ordy, a ich państewko -Chanat Krymski przetrwało najdłużej spośród tatarskich ośrodków politycznych, ulegając Rosji dopiero w 1783 roku. W XX wieku Tatarzy Krymscy próbowali wywalczyć niepodległość, starania ich jednak zakończyły się niepowodzeniem, a w 1944 roku, oskarżeni przez władze radzieckie o kolaborację z Niemcami, zostali brutalnie wywiezieni w głąb ZSRR. W ostatnim dwudziestoleciu XX wieku wielu z nich powróciło, a Krym posiada dziś status autonomii w ramach państwa ukraińskiego.

 • O huculskim Tatarowie

  Tatarow to niewielka wypoczynkowa miejscowość na Ukrainie, w Iwanowsko-Frankowskiej obłasti. Szczyci się położeniem w centrum Karpat i właściwościami powietrza, które sprzyjają leczeniu gruźlicy, astmy i wielu innych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych.

 • Tatarskie spotkania

  Od kilkunastu już lat w Polsce ma miejsce ożywienie tatarskiego życia kulturalnego. W różnych miejscowościach, a zwłaszcza na podlasiu odbywają się festiwale, sesje popularnonaukowe, wystawy i festyny.