Od kilkunastu już lat w Polsce ma miejsce ożywienie tatarskiego życia kulturalnego. W różnych miejscowościach, a zwłaszcza na podlasiu odbywają się festiwale, sesje popularnonaukowe, wystawy i festyny.

  • XI Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich

    W ramach XI Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich, która odbyła się w sierpniu 2009 w Sokółce miały miejsce rozmaite wydarzenia, w tym między innymi sesja popularno naukowa o Tatarach polskich, odsłonięcie tablicy pamiatkowej osadnictwa Tatarów na ziemiach polskich, występy zespołów folklorystycznych, insccenizacja Bitwy pod Beresteczkiem.