Tatarski zjazd w Sokółce 2009

 

Znowu zajechali Tatarzy do Sokółki, a była to ich największa impreza w kraju, już XI Międzynarodowa Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich. Trwająca od 7 do 9 sierpnia 2009 r. wpisała się w dwa ważne jubileusze: 400-lecie uzyskania praw miejskich przez Sokółkę oraz 330. rocznicę osadnictwa tatarskiego na Podlasiu. Docenił rangę Akademii Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, obejmując ją swoim honorowym patronatem.

 

Podobnie jak i w latach ubiegłych ciężar działań przygotowawczych i organizacyjnych przyjął na siebie nieoceniony Jusuf Konopacki, wspierany przez Urząd Miejski w Sokółce, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Podlaski Oddział Związku Tatarów RP oraz Sokólski Ośrodek Kultury. Współorganizatorami był Urząd Marszałkowski i Radio Białystok. Patronat medialny sprawowały zaś Gazeta Wyborcza i TVP Historia. Dobra pogoda była, oczywiście, i dopisywała, podobnie jak humory uczestników, przez cały czas imprezy. Akademia przyciągnęła gości z całej Polski, a także z zagranicy m.in. z Litwy i Białorusi.

Przed południem, 7 sierpnia, w sali sokólskiego kina rozpoczęła się pierwsza, popularno-naukowa część Akademii. W holu już się zaludniło, byli m.in.: Dżemila Smajkiewicz-Murman, Ajsza Szabanowicz, Dżirdżis Szahuniewicz i Omar Asanowicz z Gdańska, Melika Czechowska z synem Michałem z Wałcza, z Warszawy zajechała Amina Ragipović, z Białegostoku Halina Szahidewicz i Aleksander Miśkiewicz. Witano się ze znajomymi, ściskano z krewnymi, wertowano kolejny numer dwumiesięcznika Życie Tatarskie. Przybyli przedstawiciele lokalnych władz m.in. pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. mniejszości Maciej Tefalski, starosta sokólski Franciszek Budrowski, burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej, przewodniczący Rady Miejskiej Sokółki Jan Zabudowski. Zawitał attache kulturalny ambasady Iranu w Polsce dr Mohammed Riadh Abbas, przybył przewodniczący Związku Wspólnot Tatarów Litewskich Adas Jakubauskas i przedstawiciel Związku Tatarów Białorusi Aleksander Krynicki.

Zebranych powitał serdecznie przewodniczący Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów RP Jusuf Konopacki. Następnie prezes Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Piotr Bujwicki odczytał list Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego skierowany do uczestników Akademii. A po wystąpieniu burmistrza Małachwieja rozpoczęła się sesja. Pierwszy głos zabrał prof. Jerzy Maroszek z Uniwersytetu w Białymstoku, który omówił historię osadnictwa tatarskiego na Podlasiu. Dr Katarzyna Warmińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiła Tatarskie miejsca. Rola przestrzeni w etniczności grupy. Wykład dr Barbary Podolak, również z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatytułowany był Logika, precyzja i ład; czyli wyznaczniki języka tureckiego, natomiast dr Joanna Bocheńska z krakowskiego UJ opowiadała o wyprawie z Podlasia do Kurdystanu oraz o podobieństwach i różnicach między Kurdami a Tatarami. Prowadzący sesję dr Aleksander Miśkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku, podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi sokólskich Orientów.

Po tych ciekawych prelekcjach oraz dyskusji, odczytano pismo od przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys, zaś prezes Centrum Kultury Tatarów RP w Gdańsku Dżirdżis Szahuniewicz za zasługi dla społeczności tatarskiej uhonorował medalem chana Dżelal ad-Dina niestrudzoną działaczkę społeczną, znaną wszystkim dobrze wieloletnią przewodniczącą Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku Halinę Szahidewicz oraz równie szeroko znanego animatora kultury, dziennikarza, przewodniczącego Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów RP Jusufa Konopackiego. Na zakończenie tej części Akademii Jan Połczyński z grupy łucznictwa tradycyjnego Czambulik przedstawił informację o łukach refleksyjnych i zaprezentował takowy wraz z efektownym strzelaniem do tarczy.

Strony: 1 2 Następna »