Ogromna większość świątyń na Białorusi to wiekowe już budowle. Powstają jednak i nowe, a stare i zniszczone remontuje się i oddaje po latach użytkowania na cele gospodarcze, rekreacyjne czy rozrywkowe, wiernym.

Mińsk, katedry: prawosławna (z lewej) i katolicka (z prawej)

Mińsk, katedry: prawosławna (z lewej) i katolicka (z prawej)

Grodno, katedra katolicka

Grodno, katedra katolicka

Lida, cerkiew pw. św. Michała Archanioła

Lida, cerkiew pw. św. Michała Archanioła

Grodno, ołtarz główny w katedrze katolickiej

Grodno, ołtarz główny w katedrze katolickiej

Lida, cerkiew w budowie

Lida, cerkiew w budowie

Grodno, synagoga

Grodno, synagoga