• Izrael
    Izrael

Czym jest struktura społeczna i współczesny Izrael

 

Struktura społeczna przybiera różne postaci: hierarchii, dystansów, nierówności czy podziałów i zróżnicowań. Można ją jednak zdefiniować jako układ stosunków między ludźmi, kategoriami społecznymi, organizacjami, instytucjami (takimi jak: rodzina, gospodarstwo, przedsiębiorstwo); jako wielokierunkowe stosunki społeczne (określone schematy oczekiwanych interakcji).

Struktura społeczna to immanentny składnik każdego społeczeństwa. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie Izraela, który powstał niespełna 60. lat temu. To bardzo młode państwo oparło swój byt polityczny o strukturę społeczną, która istniała i zmieniała się w przeciągu wieków. Kiedy w 1948 r. została wpisana w porządek światowy jako państwo Izrael, przeszła duże zmiany. Dawniejsza struktura społeczna palestyńskich Żydów nagle przeistoczyła się w strukturę społeczną Izraela, czyli jako podmioty wewnętrznych stosunków musiała uznać to, co do tej pory było zewnętrzne. Jak zatem wygląda współczesny Izrael? Jaka jest w istocie struktura społeczna „państwa żydowskiego”?

W Izraelu na powierzchni 22 tys. km2 (bez terenów okupowanych, ale wliczając Wzgórza Golan i wschodnią Jerozolimę; dla porównania: pow. Polski to 316 tys. km2) mieszka 6 mln. 631 tys. osób (2003 r.). Gęstość zaludnienia wynosi 279 osób na km2. Kraj odznacza się: wysokim poziomem warunków bytowych – PKB Izraela to 104 mld. $ (większe niż wszystkich sąsiednich krajów arabskich razem wziętych, włączywszy turystyczny Egipt o populacji liczącej 80 mln. ludzi), co daje przeciętny dochód na mieszkańca w wysokości 17,5 tys. $ (stopa życiowa Izraelczyków jest więc wyższa niż Hiszpanów, a porównywalna z Brytyjczykami). Kraj wyróżnia się wysokim poziomem wykształcenia społeczeństwa, które w dodatku jest młode – średnia wieku wynosi 27 lat – i w 90% mieszka w miastach (najwyższy stopień urbanizacji na Bliskim Wschodzie). Specjalnością gospodarki Izraela jest wysoko rozwinięta technologia: w skali światowej Izrael zajmuje drugie miejsce po USA we wdrażaniu nowych technologii informatycznych; w tym państwie powstaje też 15 % innowacji w dziedzinie telekomunikacji i oprogramowania komputerowego.

Jednak najistotniejsza dla struktury społecznej Izraela jest jego mozaika etniczna. Potocznie mówi się, że Izrael to jedno państwo o stu narodowościach. Powiedzenie dotyka prawdy: do obecnej chwili na teren Izraela przybyli Żydzi z niemal 80 krajów świata. Trzeba wziąć pod uwagę też liczne nacje arabskie – w ostatecznym rozrachunku Arabowie to piąta część tamtejszego społeczeństwa (oficjalnym językiem jest hebrajski i arabski). W Izraelu spotykają się też trzy wielkie religie monoteistyczne: judaizm (niemal 5 mln. wyznawców - 79% społeczeństwa), islam (niemal 1 mln. – 15%) i chrześcijaństwo (130 tys. – 2%). Symbol tego spotkania to podzielona Jerozolima. Istotne podziały przechodzą także w ramach poszczególnych społeczności. Jak zatem funkcjonuje współczesny Izrael? Żeby to zrozumieć, trzeba sięgnąć do korzeni....

Strony: 1 2 3 4 Następna »