• Afganistan, za holidaycheck.pl
    Afganistan, za holidaycheck.pl

Wyzysk środowiska naturalnego Afganistanu w trakcie konfliktów zbrojnych


W ciągu trzydziestu lat walk na terenie Afganistanu w jego środowisku naturalnym zaszły olbrzymie zmiany. Upadek lokalnych i państwowych form sprawowania władzy, a także bezkarność żołnierzy i partyzantów doprowadziła do obecnego kryzysu ekologicznego.

 

Kiedy Pan Bóg skończył dzieło tworzenia świata, odkrył ze zdziwieniem, że zostało mu jeszcze wiele rozmaitych elementów i fragmentów, do niczego niepodobnych i do niczego niepasujących. Nie bardzo wiedząc, co z nimi począć, trochę zakłopotany zebrał je w garść i upuścił na ziemie. Przez chwile przyglądał się jak spadają i mruknął: ‘To będzie Afganistan’”. Oto jedna z legend dotycząca powstania państwa Afganistanu. Te nie pasujące do siebie elementy to nie tylko metafora odwiecznych konfliktów nękających ten kraj, ale także surowego i nieprzyjaznego środowiska naturalnego.

 

Afganistan leży w północno-wschodniej części Wyżyny Irańskiej i Hindukuszu, jest krajem górzysto-wyżynnym, ponad 50% jego powierzchni wznosi się powyżej 2000 m. Centralną i północno-wschodnią część Afganistanu zajmują góry Hindukusz, na południowym zachodzie znajdują się rozległe kotliny z pustyniami Margo, Registan i kompleksem jezior i błot (w kotlinie Sistanu). Klimat podzwrotnikowy kontynentalny, suchy i skrajnie suchy pozwala tylko na rozwój roślinności stepowej, półpustynnej i pustynnej.

 

Poszczególne elementy środowiska naturalnego są ściśle ze sobą powiązane. W kraju w którym warunki naturalne są tak trudne, struktura tych powiązań jest znacznie bardziej wrażliwa. Zmiany w środowisku w jednym rejonie mogą spowodować nieodwracalne skutki w innej części kraju. Nie możemy zapominać o tym że raz zniszczony ekosystem już nigdy nie daje się odbudować.

 

DEGRADACJA ŚRODOWISKA

Dziś możemy mówić o głębokim kryzysie w środowisku naturalnym Afganistanu. Podstawowymi problemami są: niedobór wody, degradacja gleb, pustynnienie klimatu, a także zanieczyszczenie powietrza. Na obecną sytuację miały wpływ nie tylko trwające trzydzieści lat konflikty zbrojne, dodatkowym problemem jest postępujące ocieplenie klimatu i susza, która dotknęła ten kraj w latach 1999-2001. Nie należy zapominać jednak że ciągły chaos polityczny nie pozwolił w sposób dostateczny zapobiec tym kataklizmom.

 

NIEDOBÓR WODY

Góry w tym rejonie są naturalnym „zbiornikiem wody”. Zamrożona woda uwalniana wiosną w czasie topnienia śniegu i latem w wyniku topnienia lodowców stanowi podstawowe jej źródło. Jak mówi Afgańskie przysłowie „Kabul może przetrwać bez złota, ale nie przetrwa bez śniegu”, już wkrótce będziemy mogli się przekonać o słuszności tych słów. Trwające susze i ocieplenie klimatu doprowadziły do skurczenia się lodowców w górach Pamir i Hindu, mniejsze lodowce całkowicie zniknęły. Zniszczenie systemu irygacyjnego w czasie wojny nie pozwala optymalnie wykorzystać spływającej z gór wody. Niegdyś z terenów nawadnianych (3,3mln ha) pochodziło 85% wszystkich plonów i co gwarantowało Afganistanowi samowystarczalność w produkcji żywności. Obecnie mieszkańcom grozi klęska żywiołowa, a wielu rolników i hodowców straciło źródło utrzymania.

 

Poważny problem stanowi również skażenie wód przez odpady przemysłowe i komunalne. Problem ten długo nie zostanie rozwiązany ze względu na brak udogodnień sanitarnych i systemów do uzdatniania wody. Większość afgańskich domostw nie ma dostępu do „bezpiecznej” wody pitnej, gdyż jest ona zanieczyszczona bakterią E.Coli, stanowiąc zagrożenie przede wszystkim dla dzieci i osób starszych.

Strony: 1 2 Następna »