Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Azerbejdżanu i Tadżykistanu przyjechali do Polski w ramach wizyty studyjnej organizowanej przez Fundację Batorego we współpracy ze Fundacją Kobiecą eFka, a także innymi partnerami (Fundacja Centrum Promocji Kobiet z Warszawy, Stowarzyszenie Wschodnia Perspektywa). Celem wizyty była wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów umożliwiających współpracę i realizowanie wspólnych projektów. Goście z Azerbejdżanu i Tadżykistanu reprezentowali głównie organizacje kobiece, a także obywatelskie oraz przedstawicielstwo Fundacji Sorosa (Duszanbe).więcej>>>

18 listopada miało miejsce spotkanie w Fundacji Znak, podczas którego goście opowiadali o swoich doświadczeniach, miedzy innymi: o profilu organizacji, trudnej sytuacji kobiet, możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, współpracy z administracja publiczną, a także o roli islamu, religii, tradycji i kultury w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Azerbejdżanie i Tadżykistanie. Zapis całego spotkania więcej>>>