Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowywch z Azerbejdżanu i Tadżykistanu

 

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Azerbejdżanu i Tadżykistanu przyjechali do Polski w ramach wizyty studyjnej organizowanej przez Fundację Batorego we współpracy ze Fundacją Kobiecą eFka, a także innymi partnerami (Fundacja Centrum Promocji Kobiet z Warszawy, Stowarzyszenie Wschodnia Perspektywa). Celem wizyty była wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów umożliwiających współpracę i realizowanie wspólnych projektów. Goście z Azerbejdżanu i Tadżykistanu reprezentowali głównie organizacje kobiece, a także obywatelskie oraz przedstawicielstwo Fundacji Sorosa (Duszanbe).

18 listopada miało miejsce spotkanie w Fundacji Znak, podczas którego goście opowiadali o swoich doświadczeniach, miedzy innymi: o profilu organizacji, trudnej sytuacji kobiet, możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, współpracy z administracja publiczną, a także o roli islamu, religii, tradycji i kultury w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Azerbejdżanie i Tadżykistanie. Zapis spotkania przedstawiamy poniżej:

 

 

Organizacje z Azerbejdżanu (Gandża)

 

 

Dilara Afandijewa, Towarzystwo Obrony Praw Kobiet Azerbejdżanu im. Dilary Alijewej.

Nasza organizacja jest jedną z pierwszych, powstała jeszcze w czasach radzieckich. Jej celem jest uregulowanie konfliktów, demokratyzacja społeczeństwa, budowa społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienie statusu i roli kobiet w społeczeństwie, tworzenie nowych pozarządowych organizacji, wspieranie kobiet i młodzieży, budowanie podstaw do pokojowego istnienia w społeczeństwie z bagażem konfliktów jak chociażby konflikt w Karabachu (gdy wojna się skończy ludzie będą musieli stworzyć jakieś warunki dla pokojowego współistnienia) i związany z nim brak perspektyw dla relacji dobrosąsiedzkich. W Azerbejdżanie zarejestrowanych jest 2,5 tysiąca organizacji pozarządowych. Sytuacja NGO nie jest łatwa, bardzo trudno jest uzyskać rejestrację, a jeszcze trudniej możliwość działania. Co roku wprowadzane są różne poprawki do ustaw, które zaostrzają prawo w zakresie możliwości uzyskania rejestracji. Nasza organizacja jest dość znana, dlatego niektórzy sponsorzy sami proponują nam współpracę, korzystamy ze wsparcia oferowanego w programach pomocowych ambasad. Sponsorów znajdujemy również poprzez kontakty, w wyniku licznych podróży, takich chociażby jak ta. Staramy się działać dynamicznie, nasza działalność obejmuje kilka sfer. Ja osobiście kieruję centrum Kobieta-świat-bezpieczeństwo. Moje centrum zajmuje się budowaniem pokojowych relacji między ludźmi, wychowywaniem tolerancyjności, przygotowaniem umiejętności prowadzenia mediacji. W naszej organizacji jestem też kierownikiem pd-kaukaskiej sieci obrońców prawa. Ta sieć powstała 2 lata temu i weszło w nią 10 najważniejszych organizacji Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii. Została stworzona między innymi w celu obrony samych prawników, którym często grozi niebezpieczeństwo.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna »