• Polska i Ukraina - Wspólna Europa

  Celem konferencji "Polska i Ukraina - Wspólna Europa" jest przedyskutowanie w gronie polityków i ekspertów, w jaki konkretny sposób Polska, Europa i Ameryka mogą i powinny pomóc Ukrainie oraz jak Ukraina zamierza tę pomoc wykorzystać dla reformowania i demokratyzacji kraju. Wnioski z konferencji posłużą do opracowania strategicznego planu działań Instytutu Mosty na Wschód w Krasiczynie.

 • I Konwent Samorządów Pogranicza

  Celem spotkania była wymiana doświadczeń we współpracy transgranicznej, zdefiniowanie problemów i propozycje rozwiązań, integracja środowisk samorządowych pogranicza, utworzenie nowej struktury do współpracy i działań lobbyingowych, promocja działań Instytutu Mosty na Wschód i przygotowanie kwietniowej konferencji w Krasiczynie.

 • Pogranicze a transformacja: Szanse i zagrożenia

  Transformacja ustrojowa na Ukrainie oraz rozszerzenie Unii Europejskiej stwarzają nowe, ważne wyzwania dla współpracy transgranicznej. Dyskutowali o tym eksperci z Polski, USA, Ukrainy, Słowacji, ONZ, przedstawiciele władz regionalnych, biznesmeni i dziennikarze biorący udział w konferencji pt. „Pogranicze a transformacja: Szanse i zagrożenia”.

 • Transformacja ustrojowa: Prawa człowieka i obywatela

  Celem konferencji jest analiza sytuacji w poszczególnych krajach regionu; wymiana doświadczeń i kontaktów; integracja środowisk pracujących na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka i obywatela; przygotowanie rekomendacji strategicznych.

 • Historie z pogranicza: ludzie i media na nowej granicy UE

  Luźny i kameralny klimat spotkania, sprawiający, iż „dyskusje plenarne” swym charakterem niewiele różniły się od kuluarowych, a wieczorami – kawiarnianych dysput, sprzyjał szczerej i otwartej wymianie poglądów, czasem diametralnie odmiennych.

 • Akademia Wschodnioeuropejska

  Z inicjatywy prof. Andrzeja Zolla, Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytut Mosty na Wschód zorganizował spotkanie grona osób zaangażowanych od lat w tematykę wschodnią by zainicjować rozmowy na temat możliwości wspólnej realizacji takiego przedsięwzięcia.

 • Polska-Ukraina – nowe wyzwania

  W polu zainteresowań uczestników konferencji znalazły się zagadnienia bezpośrednio związane z rozwojem bieżących stosunków polsko-ukraińskich, których zakres, priorytety oraz sposób realizacji zdefiniować należy – po przełomowym 2004 roku – właściwie od nowa.