Warsztaty dla dziennikarzy ukraińskich, 10-11 maja 2004, Sieniawa, Krasiczyn


Wykłady:

Polskie uregulowania prawne dotyczące własności gruntów, Prowadzenie: Tomasz Ciodyk, Ekspert Agencji Nieruchomości Rolnych.

Restrukturyzacja w państwowym sektorze rolniczym m.in. zagospodarowanie majątku po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Prowadzenie: Zygmunt Sosnowski, Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Rzeszowie.

Wizyty studyjne:

Zwiedzanie zrestrukturyzowanych gospodarstw w Makowiskach i Hruszowicach. Dziennikarze mieli okazję zobaczyć gospodarstwa rolne, które po restrukturyzacji zostały wydzierżawione indywidualnym rolnikom. Gospodarstwo Rolne w Makowiskach to teren byłego PGR-u, wydzierżawiony od Agencji Nieruchomości Rolnych. Przejęta powierzchnia wraz z nieruchomościami została zmodernizowana, zmniejszono liczbę pracowników oraz zaczęto przystosowywać gospodarstwo do hodowli tucznika i bydła zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Dziennikarze byli szczególnie zainteresowani sposobem zarządzania gospodarstwem, ilością produkcji, kosztami zatrudnienia pracowników i przede wszystkim sytuacją, jaka powstała po 1 maja 2004 roku.


Gospodarstwo Rolne w Adamówce, to także teren byłego dużego PGR-u, który został wydzierżawiony i przystosowany przede wszystkim do hodowli bydła. Dziennikarze zainteresowani byli zwłaszcza warunkami gospodarowania zgodnymi z wymogami Unii Europejskiej i dopłatami bezpośrednimi dla rolników.


Podsumowanie:

Sytuacja Państwowych Gospodarstw Rolnych na Ukrainie jest bardzo trudna, ponieważ nadal brakuje odpowiednich ustaw, które umożliwiłyby sprawną ich restrukturyzację. Często prowadzona jest gospodarka rabunkowa, a potencjalni dzierżawcy obawiają się, że nie uda im się utrzymać gospodarstw, zwłaszcza, że mogą wydzierżawić tylko do 50 ha ziemi.

 

W trakcie warsztatów na prośbę dziennikarzy ukraińskich została zorganizowana konferencja prasowa  pt. Granica: Unia Europejska – Polska – Ukraina.


Goście: Płk Henryk Majchrzak, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej; Prokurator Lesław Myrda, Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie.

W trakcie spotkania został poruszony watek afery korupcyjnej na polsko-ukraińskiej granicy. Dziennikarze z Ukrainy byli zainteresowani, czy ze sprawą mają związek również służby graniczne tego państwa. Płk Majchrzak powiedział, że obecnie zarzuty dotyczą jedynie polskich pograniczników. Prokurator Myrda dodał, że sprawa jest w toku, nie można więc wykluczyć, że wśród podejrzanych znajdą się również celnicy. O całej sytuacji poinformowano również stronę ukraińską, która zobowiązała się do prowadzenia monitoringu działań swoich służb granicznych i celnych.

14 kwietnia br. 23 funkcjonariuszy Straży Granicznej z polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej zostało zatrzymanych przez policję w związku z podejrzeniami przyjmowanie łapówek. Podejrzani funkcjonariusze byli wcześniej przez kilka miesięcy obserwowani przez wewnętrzną policję SG.Opracowanie: Sylwia GAJOWNIK