• Chrześcijanin w Japonii - przypadek brata Zeno

    Brat Zeno to franciszkański zakonnik Zenon Żebrowski, który przybył do Japonii w 1930 r. Z końcem II wojny światowej misjonarz podjął intensywną pracę na rzecz dzieci, bezdomnych, ofiar katastrof. Wielka aktywność przyniosła mu medialny rozgłos w kraju, gdzie wyznawcy Chrystusa stanowią znikomy procent ludności. Jest jedną z nielicznych osób, którym w uznaniu zasług wystawiono pomnik w Japonii jeszcze za życia.

  • Shinto

    Shinto (lub sindo) to „droga bóstw”. Jest to rdzennie japońska religia, charakteryzująca się wiarą w niezliczoną ilość bóstw (kami), które razem z ludźmi zamieszkują ziemię. Święte Księgi Japończyków (Kojiki i Nihongi) podają, że jest ich ponad 8 milionów.