>>regiony<<

 • Australia

  Australia - ogromna wyspa-kontynent - położona gdzieś na antypodach, obrzeżu świata. Otoczona zewsząd oceanem pozwalała tylko najbardziej zdesperowanym i odważnym na osiedlenie się tu. Początek białej populacji Australii dali jednak nie odważni śmiałkowie, ale zesłani tu na mocy administracyjnej decyzji brytyjskiego imperium więźniowie. Czekały ich tu koszmarne warunki i ginęli jak muchy.

 • Azja Centralna

  Azja Centralna, czasem nazywana Środkową należy leży dziś w centrum zainteresowania wielu sił politycznych, ale także badaczy, dziennikarzy i podróżników. Rozpad Związku Radzieckiego i powstanie w tym rejonie niepodległych państw, które z kolei dostały się w strefę wielu wpływów, spowodowało powstanie nowych wyzwań.

 • Bałkany

  Zachodowi niewątpliwie trudno było pożegnać się z ideą istnienia federacyjnego państwa południowych Słowian (tak tłumaczy się nazwa - Jugosławia). Dla aliantów Jugosławia, ich dziecko poczęte w czasie I wojny światowej i sojusznik podczas II wojny, była gwarantem stabilizacji na Bałkanach kanalizującym drzemiące tam konflikty.

 • Białoruś

  Dla większości krajów zachodniej Europy po prostu nie ma czegoś takiego jak Białoruś. Może istnieje jako polityczny fakt, ale nie jako przestrzeń kulturowa. Po odzyskaniu niepodległości w 1991 r. pojawiło się pragnienie, by rozpropagować w Europie ideę Białorusi, wprowadzić ją do Europy. W ten sposób wyobrażano sobie część zagadnienia europeizacji Białorusi. Po konkretnych próbach nawiązywania dialogu okazało się, że pomysł ten jest zbyt abstrakcyjny, w istocie bowiem mitowi Europy nie odpowiada już jakaś jednorodna przestrzeń, są różne europejskie kultury, różne preferencje, również rozmaicie wygląda w ich obrębie potrzeba prowadzenia dialogu z historycznymi stereotypami.

 • Bliski Wschód

  Bliski Wschód przyciąga uwagę z wielu powodów. Jest kolebką wielu cywilizacji i kultur, a z drugiej strony przestrzenią konfliktów, których tragiczne zagmatwanie przypomina nieraz węzeł gordyjski...

 • Daleki Wschód

  Dwudziesty wiek był tryumfem Zachodu. Pod względem rozwoju nauki, technologii i ekonomii Ameryka Północna i Europa nie miały sobie równych. Przyzwyczailiśmy się być „pępkiem świata” i z tej pozycji (z sympatią, ale i politowaniem) spoglądać na Wschód, gdzie rozciągał się Drugi i Trzeci Świat. Historia zatoczyła jednak koło i oto Azja, która nieprzerwanie aż do XIX wieku stanowiła niekwestionowane gospodarcze centrum świata, po zaledwie stuleciu uśpienia w zdumiewającym tempie powraca na dawne miejsce.

 • Kaukaz

  W starożytności Kaukaz był pod władzą Asyryjczyków, później Persów, a w VII wieku p.n.e. swoją kolonię założyli Grecy. W I w.p.n.e Zakaukazję zdobył Tigranes II. W kolejnych wiekach Kaukaz był najeżdżany przez: Chazarów, Hunów, Awarów i Arabów. W XIII w. został zdobyty przez Mongołów. W XVIII w. podbity przez Rosję, która w 1785 utworzyła namiestnictwo kaukaskie, a w kolejnych latach przesuwała granice na południe.

 • Kurdystan

  Kraina geograficzna na Bliskim Wschodzie zamieszkała przez Kurdów, nigdy dotąd nie uzyskał statusu niepodległego państwa. Pierwszy raz status autonomii posiadała Republika Machabadzka, utworzona w 1946 roku na terytorium dzisiejszego Iranu (przetrwała tylko rok), obecnie status taki przysługuje Regionalnemu Rządowi Kurdystanu w ramach Federacji Irackiej.

 • Tatarzy

  Tatarzy to jeden z narodów nie posiadających własnego państwa. Zamieszkując w różnych krajach - Rosji, na Ukrainie, na Litwie, Białorusi i w Polsce, nie stanowią jednak jednolitej grupy. Najczęsciej dzieli się ich na Tatarów Krymskich, Kazańskich, syberyjskich i polsko-litewskich, którzy uważani są za grupę etniczno-wyznaniową.

 • Europa

  Czym jest, w istocie, Europa, jeśli nie zbiorowiskiem ludów podzielających to samo szczególne dziedzictwo, których misją jest sprawiać, aby przynosiło owoce w interesie całego świata? Często krytykowany był "eurocentryzm" obywateli różnych krajów europejskich i ich instytucji, a od pewnego czasu mówi się o niebezpieczeństwie powstania, za pośrednictwem Unii Europejskiej, prawdziwej "fortecy Europa", przestrzeni dobrobytu skierowanej na nią samą.