→ raport z projektu "Uchodźca mój dobry sąsiad".

Raport opracowany na zakończenie projektu pt. Uchodźca mój dobry sąsiad - realizowanego wspólnie przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak, Stowarzyszenie Vox Humana i Fundację Polskie Forum Migracyjne w okresie od września 2009 - grudnia 2010. Raport poświęcony jest problematyce edukacji dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole.

 


Raporty przygotowane przez Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć:

 

"Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce" - raport CPPHN podsumowujący monitoring dyskryminacji wobec obywateli  państw trzecich

Raport podsumowuje monitoring dyskryminacji wobec obywateli państw trzecich przeprowadzony przez CPPHN w ramach projektu "Witaj w Polsce! - Wsparcie obywateli państw trzecich przez pomoc prawną i przeciwdziałanie dyskryminacji" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Budżetu Państwa. Raport zawiera analizę dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, w tym zwłaszcza dyskryminacji w dostępie do świadczeń o charakterze publicznym (opieka zdrowotna, edukacja) oraz dyskryminacji w pracy.

 


 

Raport o stosowaniu detencji wobec osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce

Aneks

Raport zawiera analizę sześćdziesięciu postanowień sądu o umieszczeniu cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych zebranych przez pracowników Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć od marca 2008 r. do maja 2010 r. Badane są zarówno przypadki dotyczące cudzoziemców składających wniosek o nadanie statusu uchodźcy na wschodniej granicy Polski, przekazanych do Polski w ramach postępowań dublińskich oraz tych zatrzymanych w trakcie próby przekraczania granicy z innym krajem Unii Europejskiej.

 


 

Zjawisko handlu ludźmi w Polsce. Zagrożenie handlem ludźmi wobec cudzoziemców ubiegających się o  nadanie statusu uchodźcy oraz wobec innych cudzoziemców przebywających w Polsce." - raport CPPHN

 


 

Raport na temat zjawiska handlu dziećmi w Polsce - 2010