• Nowa Unia Europejska – Wschód – Uchodźcy

  Warsztaty były pierwszym wydarzeniem, zorganizowanym przez Instytut „Mosty na Wschód”, filię Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, przy współpracy z Konsulatem Generalnym USA Krakowie oraz Biurami Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Warszawie i Kijowie.

 • Nowe spojrzenie na ochrone i użytkowanie lasów

  Dziennikarze spotkali się z przedstawicielami Leśnego Kompleksu Promocyjnego – Nadleśnictwo Bircza, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, władzami samorządowymi gminy Bircza, dyrekcją Gimnazjum w Birczy, amerykańskimi i polskimi myśliwymi oraz leśnikami.

 • Restrukturyzacja w sektorze rolnictwa państwowego

  Sytuacja Państwowych Gospodarstw Rolnych na Ukrainie jest bardzo trudna, ponieważ nadal brakuje odpowiednich ustaw, które umożliwiłyby sprawną ich restrukturyzację. Często prowadzona jest gospodarka rabunkowa, a potencjalni dzierżawcy obawiają się, że nie uda im się utrzymać gospodarstw, zwłaszcza, że mogą wydzierżawić tylko do 50 ha ziemi.

 • W pogoni za certyfikatami i znakami jakości

  Wejście Polski do Unii Europejskiej jest szansą dobrego rozwoju, ponieważ znikają granice celne i to stwarza zupełnie nową jakość handlu. Dziennikarze zapoznali się także z cenami żywności: jakie są po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a jakie były przed 1 maja.

 • Ziemia Narolska - odkrywanie piękna

  Dziennikarze zapoznali się z historią i problemami gminy. Interesowali sie przede wszystkim możliwościami pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych, wydatkami budżetowymi, walką z bezrobociem i rozwojem gospodarstw agroturystycznych, których jest obecnie 15 i ciągle powstają nowe.