Prawa człowieka

 

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swojej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Ideę wrodzonych praw człowieka odnajdujemy przede wszystkim w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Zarówno Talmud jak i Nowy Testament przeniknięte są ideałami przyrodzonej godności człowieka, równości, sprawiedliwości i pokoju w stosunkach miedzy ludźmi.

 • Historia praw człowieka

  "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swojej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa"

 • Główne problemy ochrony praw człowieka

  Pomimo istniejących międzynarodowych uregulowań w dziedzinie ochrony praw człowieka, nadal mamy do czynienia z ich rażącym naruszaniem.

 • Projekt "Global Rights. Europeans Acting Together - GREAT"

  Celem tego trzyletniego projektu jest kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe z perspektywy praw czlowieka (ang. human rights based approach to development issues) obejmujące organizacjie partnerskie w całej Polsce.

 • Czas niemego terroru - Tadeusz Jagodziński

  Nie lubię określenia „wojna z terrorem”, którym szermuje populistyczna prasa anglosaska. Wojenna retoryka ma nas podświadomie przekonać, że wojna wymaga poświęceń, i skłonić do zaakceptowania tego stanu rzeczy.

 • Dzieci - żołnierze. Kalami idzie na wojnę

  Gdyby w Białymstoku i pobliskich wioskach – albo w Olsztynie i Kielcach jednocześnie – mieszkały tylko osoby poniżej 18-stego roku życia, a każda z nich brała udział w jednym z 30-stu konfliktów na świecie, mielibyśmy obraz skali zjawiska. Dużo ponad 300 tys. dzieci, według UNICEF-u, jest włączonych w tryby wojny. Jaki jest ich świat? Pokazuje go książka „Dzieci-żołnierze. Kalami idzie na wojnę”…

 • ONZ, polityka i prawa człowieka - wywiad z Romanem Kuźniarem

  Przez pewien czas po upadku żelaznej kurtyny zachowywaliśmy się na Zachodzie, jakbyśmy ciągle śpiewali: „we are the champions”, „we are the world”; wydawało się nam, że uosabiamy intencje całej społeczności międzynarodowej, która może jest słaba, może niedomaga, ale my potrafi my ją niejako wyręczyć.

 • Po 11 września - Ograniczenie swobód obywatelskich?

  Celem każdego aktu terroru jest wzbudzenie w społeczeństwie poczucia zagrożenia i podkopanie zaufania obywateli do swojego rządu. Atak terrorystyczny z 11 września 2001 r. może mieć wpływ na zakres wolności obywatelskich w USA i poziom przestrzegania praw człowieka.

 • Prawa człowieka dzisiaj - Stefan Wilkanowicz

  Od drugiej Wojny Światowej minęło już przeszło pół wieku, ale jest ona stale obecna – jeśli nie w świadomości to w podświadomości wielu ludzi. Była bowiem wyrazem nagiej nienawiści, ostentacyjnego nie tylko odrzucenia jakichś praw człowieka lecz odmowy uznania człowieczeństwa milionów ludzi. Wprowadzona została kategoria podludzi, niegodnych istnienia.

 • Prawa człowieka w Chinach

  Zachód musi znaleźć bardziej odpowiednie i pragmatyczne metody rozumienia współczesnych Chin. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że jego działania będą dość przypadkowe.

 • Prawa człowieka w Polsce

  Polska wniosła duży udział w proces tworzenia systemu praw człowieka i ich ochrony. Prawna ochrona obywateli przed nadużyciami władzy związana jest z rozwojem demokracji szlacheckiej. Rzeczpospolita obojga narodów była państwem wielokulturowym i wielowyznaniowym, z wyjątkowo, jak na europejskie warunki, liczną warstwą szlachecką

 • Solidarność - 25 lat

  Mija 25 lat od ruchu strajkowego polskich robotników, zapoczątkowanego przez robotników Stoczni Gdańskiej pod przywództwem Lecha Wałęsy, od Gdańskiego Porozumienia Sierpniowego i od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", legendarnego ruchu, który, odrzucając użycie przemocy, zachwiał podstawami światowego systemu komunistycznego.

 • Nagroda im. Sergio Vieira de Mello

  Nagroda imienia Sergio Vieria de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.