„Polska-Ukraina – nowe wyzwania. Współpraca transgraniczna na pograniczu Unii Europejskiej”, Przemyśl, 18.03.2005

 

W polu zainteresowań uczestników konferencji znalazły się zagadnienia bezpośrednio związane z rozwojem bieżących stosunków polsko-ukraińskich, których zakres, priorytety oraz sposób realizacji zdefiniować należy – po przełomowym 2004 roku – właściwie od nowa.

Ubiegłoroczny przełom to z jednej strony majowe wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, z drugiej – Pomarańczowa Rewolucja, w rewolucyjny właśnie sposób zmieniająca standardy życia politycznego Ukrainy.


Mówił o tym w swym wstępnym wystąpieniu gospodarz spotkania, prezydent Przemyśla Robert Choma.

Na rewolucji i wynikających z niej nowych wyzwaniach, nie tylko dla animatorów współpracy, ale i mediów skupili się w swych referatach: dyrektor Instytutu „Mosty na Wschód” Jan Piekło, przedstawiciel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Andrzej Krajewski oraz dyrektor programowy TVP3 Rzeszów Jacek Szarek, prezentujący zakres zainteresowania swej redakcji problematyką ukraińską.


Gospodarczy wymiar wspólnych przedsięwzięć, które traktować należy absolutnie priorytetowo, przybliżył w swym wystąpieniu pt. „Współpraca gospodarcza, jako jeden z istotnych elementów w budowaniu nowych stosunków polsko-ukraińskich” Taras Woźniak doradca gubernatora ds. stosunków międzynarodowych ze Lwowa.

 

Druga część spotkania przybrała charakter dyskusji panelowych: „Współpraca transgraniczna samorządów”, „Rozwój gospodarczy po obu stronach granicy: uwarunkowania i przeszkody”, „Rola mediów w budowaniu standardów demokratycznych i stosunków polsko-ukraińskich”. Po zakończeniu dyskusji moderatorzy trzech paneli przedstawili wszystkim uczestnikom najważniejsze wnioski – rekomendacje, wytyczające podstawowe kierunki działań, których podjęcie warunkuje osiągnięcie sukcesu, rozumianego jako rzeczywisty rozwój współpracy.

Rafał Kunaszyk, niezależny ekspert w dziedzinie rozwoju lokalnego a zarazem pedagog, autorytet w zakresie metodyki edukacji interkulturowej, prowadzący dyskusję na temat współpracy samorządów, jako najważniejsze problemy wypunktował niedorozwój infrastruktury granicznej i komunikacyjnej po obu stronach granicy oraz konieczność wsparcia działań zmierzających do stworzenia bazy kształcenia przyszłych specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianej problematyki polsko-ukraińskiej, konkretnie zaś Akademii Wschodnioeuropejskiej, powstającej już na bazie przemyskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Moderator panelu gospodarczego, dyrektor Fundacji Karpackiej – Polska, Zofia Kordela-Borczyk zwróciła uwagę na analogiczne zagadnienia, co świadczyć może o podstawowej roli, jaką dla wzajemnego zbliżenia odgrywa komunikacja, zarówno rozumiana dosłownie – w sensie dróg, kolei czy przejść granicznych, jak i w przenośni – jako umiejętność dialogu i poruszania się na styku dwóch państw, systemów gospodarczych i narodów, jaką nabywać mają studenci Akademii.

Panel medialny zdecydowanie różnił się od poprzednich. Przypominał raczej luźną dyskusję w gronie znających się już i od dawna współpracujących dziennikarzy. Rolę prowadzącego powierzono reporterowi rzeszowskiej rozgłośni Polskiego Radia, a zarazem sekretarzowi Rady Programowej „Mostów” Markowi Cynkarowi, uczestnikami byli zaś: Jan Piekło, Andrzej Krajewski, Józef Matusz – przewodniczący rzeszowskiego oddziału SDP, Ihor Melnyk- redaktor naczelny opiniotwórczego, lwowskiego dziennika „Postup”, Grzegorz Boratyn z TVP3 Rzeszów oraz polscy i ukraińscy dziennikarze. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zniwelowania dysproporcji pomiędzy znikomym – z wyjątkiem gorących rewolucyjnych dni – zainteresowaniem polskich mediów bieżącym życiem wschodniego sąsiada, a zauważalną na co dzień obecnością problematyki polskiej w mediach ukraińskich. Jako drogi rozwiązania problemu wskazano stworzenie polsko-słowacko-ukraińskiego portalu internetowego, którego koncepcja już od dawna jest w łonie „Mostów” dyskutowana oraz kontynuację, organizowanych właśnie przez „IMnW” transgranicznych warsztatów dziennikarskich, a także – tym razem po ukraińskiej stronie - projektu „Las medialny” [zob. LAS MEDIALNY]

Strony: 1 2 3 Następna »