Polsko-Amerykańsko-Ukraińska konferencja
12 grudnia 2003 roku; Willa Decjusza, Kraków


Idea konferencji

Wschodnia granica Polski stanie się w przyszłym roku wschodnią granicą UE. W interesie Polski, UE i struktur transatlantyckich leży utrzymanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich i przyjaznych stosunków z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Ta granica, która w perspektywie historii była symbolem totalitarnej agresji (pakt Ribbentrop-Mołotow) i zimnowojennego podziału Europy (konferencja w Jałcie) może i powinna stać się teraz granicą nowego otwarcia. Granicą, która łączy, a nie dzieli i pozwala tworzyć przestrzeń wspólnej, bezpiecznej i demokratycznej wielkiej Europy sąsiadów. Doświadczenia dwóch wojen światowych, faszyzmu i komunizmu pokazują, że nie wolno nam z tej drogi zejść.

Integracja Polski z UE nie może oznaczać tworzenia nowej osi podziałów. Polska, ze swoim historycznym doświadczeniem, winna spełniać rolę pomostu między Wschodnią a Zachodnią Europą. Skupienie się tylko na konsumowaniu polskiego członkostwa w UE byłoby strategicznym błędem przekreślającym ważką rolę, którą Polska może odegrać w kształtowaniu nowej, bezpiecznej, europejskiej przestrzeni. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście stosunki Polski z niepodległą Ukrainą, naszym największym wschodnim sąsiadem. Ukraina rozpoczęła tworzenie demokratycznych podwalin państwa i gospodarki wolnorynkowej. Ukraińskie elity obywatelskie oczekują od Europy, Ameryki i Polski wsparcia procesu reform i deklaracji politycznej jasno określającej miejsce ich kraju w strukturach transatlantyckich i europejskich.

Polskie doświadczenia okresu transformacji mogą pomóc Ukrainie w budowaniu demokracji. Polska zaś z Ukrainą winny razem wesprzeć ruchy demokratyczne na Białorusi, jednocześnie układając dobrosąsiedzkie stosunki z Rosją.

Celem konferencji "Polska i Ukraina - Wspólna Europa" jest przedyskutowanie w gronie polityków i ekspertów, w jaki konkretny sposób Polska, Europa i Ameryka mogą i powinny pomóc Ukrainie oraz jak Ukraina zamierza tę pomoc wykorzystać dla reformowania i demokratyzacji kraju. Wnioski z konferencji posłużą do opracowania strategicznego planu działań Instytutu Mosty na Wschód w Krasiczynie.


Goście konferencji

 • Christopher Hill, Ambasador USA w Polsce
 • Marek Ziółkowski, polski Ambasador na Ukrainie
 • Oleksandr Medownikow, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie
 • Jerzy Buzek, były premier rządu RP
 • Janusz Onyszkiewicz, były minister obrony RP
 • przedstawiciel rządu Ukrainy
 • John A. Somers, Dyrektor Generalny PAUCI
 • John O'Rourke, Zastepca Szefa Delegacji Komisji Europejskiej
 • Roman Kuźniar, Dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ
 • Mykoła Riabchuk, publicysta, wykładowca Akademii Mohylańskiej, Kijów

 

 Imprezy towarzyszące:

Projekcja filmu dokumentalnego Granice - pomysłodawca i reżyseria: Maria Osterwa-Czekaj; 20'

Wystawa fotogramów z projektu "Lemkovyna"- autor zdjęć: Piotr Jaxa-Kwiatkowski

Koncert pieśni łemkowskich - występują:

 • Julia Doszna - repertuar: łemkowskie pieśni tradycyjne, religijne, obrzędowe i liryczne
 • Kapela Jarosława Mazura w składzie:
 • Jarosław Mazur (akordeon);
 • Jolanta Wrona (skrzypce);
 • Jagoda Fryc (skrzypce);
 • Marta Nycek (flet poprzeczny);
 • Bartłomiej Skiba - kontrabas, gitara basowaZespół dziecięcy "Wereteno"

Koncert współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego.


Język konferencji: polski, angielski, ukraiński
Miejsce: Stowarzyszenie Willa Decjusza
Koordynator konferencji: Sylwia Gajownik