Międzynarodowa konferencja gospodarcza
Pogranicze a transformacja: Szanse i zagrożenia, 2-3 kwietnia 2004
Zamek w Krasiczynie

 

Porozumienie pomiędzy polskimi specjalnymi strefami ekonomicznymi w Tarnobrzegu i Mielcu a jaworowską strefą z Ukrainy podpisano podczas międzynarodowej konferencji w Krasiczynie koło Przemyśla.

Transformacja ustrojowa na Ukrainie oraz rozszerzenie Unii Europejskiej stwarzają nowe, ważne wyzwania dla współpracy transgranicznej. W pierwszy weekend kwietnia dyskutowali o tym eksperci z Polski, USA, Ukrainy, Słowacji, ONZ, przedstawiciele władz regionalnych, biznesmeni i dziennikarze biorący udział w konferencji pt. „Pogranicze a transformacja: Szanse i zagrożenia”.

Dwudniową konferencję w krasiczyńskim zamku przygotowali: Instytut Mosty na Wschód, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Konsulat Generalny USA w Krakowie, Instytut Rozwoju Miasta ze Lwowa i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Dyskutanci podkreślili znaczenie wspierania przemian na Ukrainie poprzez budowanie i umacnianie bilateralnych kontaktów gospodarczych. Andrij Sadowyj, ukraiński przedsiębiorca oraz dyrektor Instytutu Rozwoju Miasta we Lwowie, powiedział, że tempo przemian na Ukrainie jest „kosmiczne” i jego kraj ma szansę przegonić wkrótce Polskę.

Uczestnicy konferencji dokonali analizy tendencji we współpracy gospodarczej w regionie i wskazali na ważną rolę mediów w procesie transformacji ustrojowej. Zwrócono także uwagę na konieczność doskonalenia uregulowań prawnych i przeciwdziałania zjawiskom korupcji i nepotyzmu. Zgodzono się, że pilnym problemem jest poprawa jakości obsługi na przejściach granicznych. Wnioski z konferencji mają posłużyć do przygotowania rekomendacji dotyczących wspólnych działań w skali regionalnej i lokalnej.

W konferencji udział wzięli między innymi:

  • Longin Komołowski, były minister pracy i wicepremier w rządzie Jerzego Buzka,
  • Arkadiusz Krężel, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu,
  • Colin Glennie, stały przedstawiciel ONZ w Polsce
  • Kenneth Fairfax, konsul generalny USA w Krakowie


Patronat medialny nad konferencją objęła redakcja „Warsaw Voice”.


Konferencja współfinansowana była przez Inicjatywę Współpracy Polsko-Amerykańsko – Ukraińską PAUCI.


Język konferencji: polski, ukraiński, angielski