O Tatarach - Konferencja w Toruniu

 

W szacownym toruńskim Collegium Maius 10 i 11 września br. odbywała się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w języku, kulturze i historii.

 

Patronatem honorowym objęli ją JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński oraz Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Egidijus Meilunas, zgromadziła zaś wybitnych – oraz wstępujących dopiero na naukową drogę - polskich, litewskich, rosyjskich, białoruskich, ukraińskich i węgierskich uczonych zajmujących się tematyką tatarską.

Obecny był Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz. Gościem Honorowym konferencji, wyjątkową osobą łączącą społeczność tatarską niegdysiejszego Wielkiego Księstwa Litewskiego, obecnie Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, pochodzeniem i bezustannymi twórczymi pasjami – całym życiem zgoła - był wszelako Maciej Musa Konopacki.

Przybyłych na konferencję powitała serdecznie wicerektor UMK prof. Danuta Janicka, po której głos zabrał konsul honorowy Republiki Litewskiej w Toruniu Jerzy Bańkowski. Następnie prof. Czesław Łapicz (Toruń) wygłosił laudację Macieja Musy Konopackiego, niestrudzonego orędownika tradycji i historii tatarskiej, propagatora idei międzyreligijnego i miedzyludzkiego pojednania. - Bóg wyznacza każdemu z nas prostą linię wśród meandrów losu – rzekł wzruszony Gość Honorowy. - Musimy tylko trafić na swoją i iść nią konsekwentnie. W ludzkiej różnorodności tworzymy jedność, tak jak jedna jest ziemia i jeden Bóg. Po serdecznych życzeniach, zebrani zgotowali Maciejowi Musie Konopackiemu owacje na stojąco.

Pierwszą część konferencji, którą prowadził prof. Henryk Jankowski (Poznań) i prof. Sergejus Temčinas (Wilno), otworzyło wystąpienie muftiego Tomasza Miśkiewicza. Mówił on na temat obecnej sytuacji polskich Tatarów-muzułmanów. Prof. Selim Chazbijewicz (Olsztyn) przedstawił obraz islamu i Tatarów w literaturze polskiej, obecny w naszym piśmiennictwie już od średniowiecza. Dr Adas Jakubauskas (Wilno), będący przewodniczącym Związku Wspólnot Tatarów Litewskich, przybliżył sytuację Tatarów na Wileńszczyźnie oraz w innych regionach Republiki Litewskiej. Gość z Symferopola, mgr Natalia Danyliuk, omówiła związki islamu z Ukrainą. Głos zabrał również Mahmud Taha Żuk, przewodniczący Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej, przytaczając rozmaite przyczynki do tatarskich dziejów w Polsce i na Litwie. Po interesującej dyskusji, w której wypowiadała się m.in. prof. Swietłana Czerwonnaja (Toruń), uczestnicy konferencji udali się na obiad.

Strony: 1 2 Następna »