Nasze projekty
 


PATRONAT MEDIALNY
.
.


Kampanie


Przyjaciele

 Czy uważasz, że Polska jest krajem otwartym na różnorodność kulturową?

>>nowości serwisu<<

 

Romowie na wschodzie – dyskryminacja Romów w Rosji - Marek IsztokWśród wzrastających resentymentów wobec mniejszości etnicznych i narodowych w Rosji, Romowie szczególnie spotykają się z niechętnym przyjęciem otoczenia w wielu częściach kraju, alarmują obrońcy praw człowieka. więcej>>

dodano 08.04.2015


Konfrontacja z rzeczywistością - Marek IsztokProblemy wykluczenia i ubóstwa towarzyszą Romom nieodłącznie od chwili przybycia do Europy w XIII wieku. Są one dla nich swoistym fatum, zaklętym kręgiem, z którego nie potrafią się wydostać. Nie oznacza to, że wszyscy cierpią tak samo i w równym stopniu dzielą niedole. Tutaj pojawia się największy problem – tak naprawdę niewiele wiadomo o skali tego zjawiska, gdyż nie dysponujemy wiarygodnymi danych w tej mierze. Jak wiadomo, żeby jakiemuś zagrożeniu zaradzić, wpierw trzeba go dogłębnie poznać. Inaczej poruszamy się niczym ślepcy, na zasadzie może się uda gdzieś dojść. więcej>>

dodano 02.04.2014


Świat romskich zwyczajów - narodziny - Marek IsztokŻyciem romskim – od narodzin do śmierci – kieruje zbiór rytuałów i praktyk o charakterze religijno-magicznym. Każdy aspekt życia toczy się w/g odwiecznych zasad wyznaczonych przez tradycję. Wraz z gwałtownymi zmianami cywilizacyjnymi w ostatnich latach system ten ulega osłabieniu i wyparciu. Życie Romów coraz bardziej uniezależnia się „okowów” tradycji. Staje się wolne od przesądów i zabobonów funkcjonujących przez całe wieki w społeczności romskiej. więcej>>

dodano 02.04.2014


Pęknięta tożsamość – Romowie w Holandii, Marek Isztok,


Krajobraz niczym żywcem wyjęty z obrazów Rembrandta, małe, kolorowe drewniane domki, równina upstrzona kwiatami i soczystą zielenią łąk, wszystko to nadaje aurę bajkowości. Jest jednak coś niepokojącego w tym sielankowym klimacie, wyczuwa się jakieś podskórne napięcie przechadzając się po osiedlu zamieszkałym przez „czarnych holendrów”, jak pogardliwie określa się tu Romów. W większości jednak ludzie określani tym mianem nie czują się członkami tej społeczności, należą do innej grupy etnicznej zwanej Sinti i czują wyraźny dyskomfort, kiedy zwraca się do nich – Romowie.więcej>>

dodano 17.04.2013


Romowie w świetle mitów i wyobrażeń, Marek Isztok,


Mit jest kamieniem węgielnym na którym zbudowane zostały fundamenty niemal każdego współczesnego narodu europejskiego. Mit zacierający dwa podstawowe komponenty określające naszą rzeczywistość tj czas i przestrzeń jest integralną częścią polskiej tożsamości narodowej. Zaletą mitu jest jego ogromną zdolność integracyjna wokół zbioru idei i wartości, która pomimo tego, że często stanowi tylko obszar wyobrażeniowy, w wyniku ich absorpcji i infiltracji społecznej zyskują rangę realności... więcej>>

dodano 17.04.2013


Romowie w "potrzasku" współczesności, Marek Isztok


Współczesny świat, pełen kontrastów i paradoksów, cechują cztery dominujące tendencje: konsumeryzm, globalizacja, niebywały rozwój technologii informatycznych i roli mediów oraz ciągle pogłębiające się nierówności społeczne. W tych głębokich przemianach uczestniczą również młodzi Romowie...więcej>>

dodano 17.09.2012

 


Wędrowcy pokoju, Marek Isztok


Istota życia opiera się na ruchu – całym światem ożywionym kierują siły fizyczne, które warunkują jego mobilność. Ruch jest także integralną częścią świata definiowanego jako „nieożywiony” – skały, góry, powietrze znajdują się w stanie permanentnego - choć wykraczającego poza ludzkie zdolności percepcji - przemieszczania się. Jest on synonimem postępu, dynamizmu, aktywności, żywotności; antonimem inercji, amorfizmu i stagnacji...więcej>>

dodano 10.08.2012

 

 


Blog okołoislamski, Aleksandara Łojek-Magdziarz


W imieniu Redakcji mamy niezwykłą przyjemność zaproponować wszystkim zainteresowanym Bliskim Wschodem i sprawami okołoislamskimi lekturę bloga autorstwa Aleksandry Łojek-Magdziarz, absolwentki filologii irańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjologa, kulturoznawcy, German Marshall Fund of United States fellow, Marie Curie SocAnth Fellow, członka British Alumni Society, tłumaczki „The Dual Nature of Islamic Fundamentalism” J.Jansena, redaktorki naukowej książek o islamie, redaktorki całkiem zwykłej też, pisała, m.in. do The Guardian, Wyborczej, Metra i wielu wielu innych gazet... więcej>>

dział na bieżąco aktualizowany

 

Udostępnij