W dniach 19-21 października 2003 roku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie niedaleko Przemyśla, odbyły się transgraniczne warsztaty dla dziennikarzy polskich, ukraińskich i słowackich pt. „Nowa Unia Europejska – Wschód – Uchodźcy”.


Warsztaty były pierwszym wydarzeniem, zorganizowanym przez Instytut „Mosty na Wschód”, filię Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, przy współpracy z Konsulatem Generalnym USA Krakowie oraz Biurami Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Warszawie i Kijowie.  Warsztaty adresowane do dziennikarzy ukraińskich, polskich i słowackich, miały na celu umożliwienie wymiany profesjonalnych doświadczeń, często bardzo różnych, pełnych pokutujących stereotypów o tym, co się dzieje po drugiej stronie granicy, doskonalenie praktycznych umiejętności reporterskich, zwłaszcza w podejmowaniu trudnych tematów oraz nawiązanie trwałej współpracy środowisk medialnych polskich, ukraińskich i słowackich.

Pierwszy dzień warsztatów poświęcony został problematyce zamykania granicy, współpracy przygranicznej, jakości pracy celników, straży granicznej, przemytu papierosów, alkoholu, narkotyków, samochodów oraz nielegalnemu przerzutowi imigrantów. W części teoretycznej dziennikarze spotkali się na konferencji prasowej z przedstawicielami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawicielami Izby Celnej i Urzędu Celnego w Przemyślu oraz wojewody podkarpackiego. W części praktycznej grupa dziennikarzy została oprowadzona po przejściu granicznym w Medyce, gdzie polscy celnicy pokazali m.in. obfite zasoby skonfiskowanych papierosów, alkoholu, płyt CD, a także opowiadali o specyfice pracy, zwłaszcza na przejściu dla pieszych, gdzie stałym utrapieniem są drobni przemytnicy tzw. „mrówki”.

W drugi dzień grupa dziennikarzy udała się do ośrodka dla osób oczekujących na decyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy w Lublinie, gdzie prócz poznania statystyk poświęconych nielegalnej imigracji oraz uchodźcom, uczestnicy mogli osobiście spotkać się i przeprowadzić rozmowy z przebywającymi w ośrodku uchodźcami, pochodzącymi przede wszystkim z Czeczenii. Wieczorem podczas roboczej kolacji w Lubaczowie dziennikarze omawiali z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych ciągnącą się już kilkanaście lat sprawę przejścia Budomierz-Hruszew. Polacy chcą tam budować przejście międzynarodowe, Ukraińcy sugerują, że mogą się zgodzić jedynie na lokalne, dla Polski bezużyteczne, bo nieakceptowane przez przepisy jednoczącej się Europy.

Dzień trzeci w całości został poświecony realizacji zadań dziennikarskich w Mukaczewie na Ukrainie. W części teoretycznej warsztatów, odbyło się spotkanie z przedstawicielami ukraińskiej straży granicznej oraz władzami lokalnymi, zorganizowane przez lokalną organizację pozarządową NEEKA. Poruszana w czasie spotkania problematyka dotyczyła, podobnie jak w dniu pierwszym, jakości pracy straży granicznej, celników, przemytowi towarów i ludzi.

W części praktycznej grupa dziennikarzy została zaproszona do ośrodka dla nielegalnych imigrantów, zatrzymanych w czasie próby przekroczenia granicy. Ośrodek ten finansowany jest z funduszy ukraińskiej straży granicznej, przy wsparciu organizacji pozarządowych i opiece kijowskiego Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, bez żadnego wsparcia z budżetu państwa. Przebywający w ośrodku imigranci wywodzą się głównie z Chin, Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Sudanu oraz Iranu i Iraku.

 

Warsztaty zakończyły się spotkaniem podsumowującym, na którym zostały wymienione doświadczenia i wnioski. Zgłoszone również zostały konkretne rekomendacje, które w najbliższym czasie zamieścimy na naszej stronie.

Efektem trzydniowych warsztatów jest zrealizowany w trakcie materiał dziennikarski - telewizyjny, radiowy i prasowy - publikowany w mediach polskich, ukraińskich i słowackich.