Projekt "Mosty na Wschód" nawiązuje do programu „Mosty Tolerancji”, realizowanego przez Fundację ZNAK, Konsulat Generalny USA w Krakowie i Stowarzyszenie Willa Decjusza w latach 2001-2002.

 • Europę Środkową zamieszkują miliony osób, które różnią się między sobą narodowością, wyznawaną religią, kulturą, językiem i historią.
 • Przez setki lat Europę dzieliły konflikty, które wynikały często z nietolerancji i ksenofobii, będącej rezultatem niewiedzy.
 • Po upadku „żelaznej kurtyny” mamy niepowtarzalną okazję przezwyciężenia konfliktów i nawiązania trwałej współpracy, opartej na dialogu i wzajemnym poznaniu oraz poszanowaniu swojej historii i kultury.
 • Polska, jako członek NATO, wchodząc do Unii Europejskiej, ma możliwość odegrania szczególnej roli w tym procesie.
 • Budując obywatelskie, otwarte i tolerancyjne społeczeństwo – zwalczamy uprzedzenia i zapobiegamy konfliktom narodowościowym. Tworzymy trwałe mosty porozumienia i współpracy między Zachodem i Wschodem.


Cele projektu

 • Dzielenie się doświadczeniami w zakresie praw człowieka, wolności słowa, tworzenia wolnych mediów i budowie otwartego społeczeństwa.
 • Nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Promowanie Internetu jako forum dialogu międzynarodowego oraz narzędzia w walce z nietolerancją i uprzedzeniami.


Adresaci projektu

Projekt otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych kultura, historią, tradycją oraz stosunkami społecznymi i politycznymi Ukrainy, w szczególności zaś dla:

 • organizacji pozarządowych;
 • dziennikarzy;
 • środowisk akademickich;
 • władz samorządowych;
 • mniejszości ukraińskiej w Polsce;
 • przedstawicieli różnych wyznań obecnych w Polsce i Ukrainie;
 • studentów i młodzieży licealnej.

 

Działania

Cz@ty internetowe – wirtualny wymiar projektu:

 • 14 stycznia 2003, Polska – Ukraina – dialog kultur, prof. Jerzy Kłoczowski – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
 • 5 luty 2003, Polska – Ukraina – Europa, Cameron P. Munter, Wice-ambasador USA w Polsce
 • 10 kwiecień 2003, Polska – Ukraina – Unia Europejska Oleksandr Nykonenko, Ambasador Ukrainy w Polsce.

Strony: 1 2 Następna »