"TOLERANCJA, AKCEPTACJA, FASCYNACJA - MODA NA WIELOKULTUROWOŚĆ"


“Tolerancja, akceptacja, fascynacja – moda na wielokulturowość” - to projekt, który ma na celu analizę sposobu relacjonowania tematyki wielokulturowości przez media (zebranie przykładów dobrych i złych praktyk dziennikarskich).

Jest także próbą stworzenia abecadła właściwego - wielokulturowego - przekazu medialnego, świadomego złożoności zjawiska, stroniącego od uproszczeń, opartego o sprawdzone źródła i rzetelną dokumentację, zrównoważonego w ocenach i argumentowaniu, wreszcie – otwartego i patrzącego w przyszłość – skupiającego się na bogactwie wynikającym z różnorodności, a nie na generowaniu konfliktów.

Projekt skierowany jest do studentów dziennikarstwa i pokrewnych kierunków krakowskich uczelni. Ma za zadanie pomóc w tworzeniu przez młodych dziennikarzy nowoczesnego języka mediów w kwestii poszanowania różnorodności kulturowej, wolnego od krzywdzących stereotypów i uprzedzeń na tle narodowościowym, kulturowym czy religijnym.

Od kwietnia 2008 do maja 2008 studenci wezmą udział w warsztatatch prowadzonych przez ekspertów oraz profesjonalnych dziennikarzy zajmujących się tematyką wielokulturową, a także w kursie rozwoju osobistego (świadomość własnych uprzedzeń, wzrost empatii itd.), które mają za zadanie pomóc patrzeć z trochę innego miejsca na skomplikowane zagadnienia wielokulturowości, a tym samym konstruować obiektywne i otwarte komunikaty medialne.

Efektem projektu będzie interaktywny pakiet edukacyjny zawierający użyteczne linki, materiały informacyjne i audiowizualne, w tym reportaż telewizyjny zrealizowany przez studentów.

Projekt “Tolerancja, akceptacja, fascynacja – moda na wielokulturowość” jest finansowany ze środków Fundacji Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe, a organizowany przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ZNAK oraz Stowarzyszenie „U siebie – At home”.

Harmonogram działań:

1.marzec 2008: wybór uczestników projektu – maksymalnie 20 studentów.

2.Kwiecień - maj 2008: 4 spotkania warsztatowe (26.04; 10.05; 24.05; 31.05.2008).

3.Czerwiec 2008: przygotowania do realizacji reportażu (wybrani studenci).

4.Lipiec i sierpień 2008: realizacja reportażu.

5.Wrzesień, październik i listopad 2008:

  • przygotowywanie pakietu edukacyjnego.
  • warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z VIII LO w Krakowie, wybór scenariusza do realizacji


6. Grudzień 2008 - styczeń 2009:

  • przygotowania do konferencji podsumowującej projekt
  • realizacja reportażu (młodzież z VIII LO w Krakowie)


7. luty 2009: konferencja podsumowująca (VIII LO w Krakowie)


8. marzec 2009: Dystrybucja pakietu edukacyjnego


Uczestnicy projektu: do udziału w projekcie zaprosiliśmy studentów dziennikarstwa krakowskich uczelni i pokrewnych kierunków. Uczestnikami jest także młodzież z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Krakowie.

czas trwania projektu: kwiecień 2008-marzec 2009 

Organizatorzy:

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Stowarzyszenie U Siebie

 

Projekt finansowany jest ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe