Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Romów obchodzony jest od 1990 roku, w rocznicę I Światowego Kongresu Romów, który odbył się w 1971 roku w Londynie. Zainaugurował on działalność Światowej Rady Romów (International Romani Union), która zwróciła się do państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznały Romów za mniejszość narodową. ustalono też flagę i hymn romski.

 

W tym dniu, który jest świętem narodu i kultury romskiej, obchodzonym na całym świecie nie wolno nam też zapominać o trudnej historii Romów i współczesnych problemach, z którymi zmaga się ta mniejszość etniczna.

 

Państwo polskie od 2001 roku realizuje programy integracji społecznej Romów (kolejno były to: rządowy Pilotażowy program na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2004, a następnie rządowy Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013). Dotychczas realizowane programy miały charakter kompleksowy i obejmowały następujące dziedziny: edukacja, sytuacja bytowa, ochrona zdrowia, praca i zwalczanie bezrobocia, bezpieczeństwo, Romowie a społeczeństwo obywatelskie, kultura i zachowanie tożsamości oraz wiedza o społeczności romskiej. Prace nad kolejnym dokumentem rządowym, to jest Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 -2020, są obecnie w końcowej fazie uzgodnień. (za www.rownetraktowanie.gov.pl).

 


(2015-04-08)