3 PYTANIA DO NASZEGO GOŚCIA:

 

Co dla Pana znaczy tolerancja?
Tolerancja jest to szacunek dla wolności drugiej osoby, dla jej podglądów i zachowań. Tolerancja wyraża się w afirmacji odmienności, inności. Akceptacja ta nie jest bezwarunkowa, wiąże się z koniecznością respektowania podstawowych wartości, które są dorobkiem cywilizacyjnym człowieka.

Czym grozi brak tolerancji? Czy spotkał się Pan ze skutkami takiego braku?
Brak tolerancji - czyli brak dobrej woli i chęci zrozumienia - prędzej czy później prowadzi do eskalacji złych emocji, nienawiści a przez to krzywdy innych. Czy spotkałem się ze skutkami takiego braku?... Tak, ale staram się o tym szybko zapominać...

Jak uczyć tolerancji?
Przede wszystkim poprzez edukację w rodzinie, bo tu każdy człowiek pobiera swe pierwsze nauki. Tu zaczynamy poznawać świat i tu winniśmy uczyć się szacunku dla drugiej osoby. Brak tolerancji najczęściej wiąże się z niewiedzą, dlatego też powinniśmy starać się poznać i zrozumieć na czym polega odmienność tej drugiej osoby.

 

 


 

 

Shamanka21: Mam pytanie dotyczące podstaw tolerancji - czy nietolerancja może się wiązać z tym, że czegoś/kogoś nie rozumiemy, nie chcemy zrozumieć i zaakceptować, czy nietolerancja tkwi w nas, a tylko inni wywołują jej uzewnętrznienie?

Leon Kieres: Ta nietolerancja może tkwić w nas, jeżeli z góry zakładamy, że tylko my mamy rację. Brak dobrej woli i chęci zrozumienia drugiej strony jest jaskrawym przykładem nietolerancji.

lukas: Czy tolerancja ma swoje granice?

Leon Kieres: Tak, ma swoje granice. Np. jeśli wykracza ona poza powszechnie uznawane wartości cywilizacyjne. Każdy oczywiście ma też swój własny system wartości, dla mnie jest to dekalog. Nie będę tolerancyjny wobec poczynań, których celem ma być naruszenie godności drugiej osoby, czy też jej fizyczne unicestwienie.

A: Czy Aleksander Kwaśniewski dobrze zrobił przepraszając Żydów w imieniu Polaków za zbrodnie dokonane w Jedwabnym?

Leon Kieres: Wielokrotnie mówiłem o tym, że tak. Że były to przeprosiny złożone w moim imieniu. Każdy ma prawo przyłączyć się do tych przeprosin lub też zdystansować się do nich.

11: Wiem że zadaniem historyka jest dochodzenie do prawdy, ale czy na każdym kroku musimy wszystkich przepraszać?

Leon Kieres: Przepraszamy tylko za nasze winy, nie przepraszamy za innych i nie przepraszamy za wszystko. Uważam, że naród wielki to taki, który potrafi wobec innych powiedzieć: przepraszam.

polaki: Czy zbrodnia w Jedwabnym zmieniła coś w podejściu Polaków do Żydów i odwrotnie?

Leon Kieres: To się okaże. Mam nadzieję, że postawa Polaków wobec tego, co zdarzyło się w Jedwabnem potwierdzi prezentowane przeze mnie tezy, że Polacy są narodem tolerancyjnym, otwartym, a także zdolnym do uporania się ze swoją historią.

Polak: Dlaczego jest pan za budową we Wrocławiu Centrum Wypędzonych? Przecież Niemcy nie zostali wypędzeni tylko przesiedleni z rozkazu swojego rządu na skutek przegranej wojny!

Leon Kieres: Dlatego jestem zwolennikiem utworzenia we Wrocławiu Centrum Migracji Narodów, a nie Centrum Wypędzonych Niemców. Pamiętajmy, że utworzenie takiego Centrum w Berlinie sprawi, iż nie będziemy mieli wpływu na to, czym będzie się ono zajmowało. Świat powoli zapomina, że to nie zburzenie muru berlińskiego, ale polska opozycja demokratyczna i Solidarność doprowadziły do przemian w tej części Europy. Od pewnego czasu zajmuję się wyjaśnianiem światowej opinii publicznej, że sformułowanie "polskie obozy koncentracyjne" oznacza zaprzeczanie prawdzie historycznej. Czy chcemy by za kilka lat w światowej opinii publicznej utrwalił się pogląd, że za przesiedlenie Niemców odpowiadają Polacy i to z ich inicjatywy doszło do tej migracji?

annamaria: Czy według pana wszystko można tolerować?

Leon Kieres: Nie. W żadnym wypadku. Ja osobiście nie znoszę ludzi bez klasy, pełnych kłamstwa, hipokryzji. Oraz nie znoszę nietolerancji.

snashmironk: A czy Instytut podejmuje lub ma zamiar w niedalekiej przyszłości podjąć jakieś inicjatywy skierowane np. do młodzieży, które w bezpośredni sposób uczyłyby tolerancji?

Leon Kieres: IPN podejmuje od 2 lat takie inicjatywy, poprzez organizację konkursów, spotkania z pracownikami Instytutu, w tym z prezesem IPN. I to w małych miasteczkach czy w środowiskach wiejskich. Biuletyn IPN jest rozpowszechniany wśród młodzieży, a dokumentuje on działalność Instytutu i jej efekty.

K_li: Czy jest pan tolerancyjny?

Leon Kieres: Staram się. I ciągle nad sobą pracuję!

Więcej na stronie onetu.

 

 


 

 

Leon Kieres, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Urodził się 26 maja 1948 r. w Kolonii Zielonej w Białostockiem. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracował jako nauczyciel akademicki. W 1991 r. został profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim. Od grudnia 1999 r. jest profesorem zwyczajnym.
Leon Kieres jest autorem ponad stu czterdziestu publikacji i licznych ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego. Należał do NSZZ "Solidarność" - brał udział w I Zjeździe "Solidarności" w Gdańsku jako doradca delegacji regionu Dolny Śląsk. W 1990 r. został radnym Rady Miejskiej Wrocławia i przewodniczącym Prezydium Sejmiku Samorządowego. Funkcje te sprawował przez dwie kadencje. Był także delegatem do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego i członkiem Prezydium. W 1994 r. został powołany do Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. W 1993 r. był współprzewodniczącym Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Od 1992 r. reprezentuje Polskę w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu. W 1995 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Izby Regionów Kongresu. Od 1998 r. w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy pracuje w Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Regionalnego i Władz Lokalnych jako wiceprzewodniczący Podkomitetu Władz Lokalnych i Regionalnych.

W 1997 r. został senatorem IV kadencji Senatu RP.

W 1996 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1998 r. otrzymał od Jana Pawła II Order św. Sylwestra.

8 czerwca 2000 r. Sejm RP wybrał go na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Żona jest radcą prawnym. Kieresowie mają dwoje dzieci. Syn jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, córka - uczennicą liceum.

Czat z Leonem Kieresem odbył się 20.06.2002.