International Kurdish Women Studies Network (Międzynarodowa Grupa Badań nad Kobietami Kurdyjskimi) – organizacja powstała w 1996 w Europie, obecnie ma swą siedzibę w Toronto. Założycielami jej są badacze
i aktywiści, a celem organizacji jest zwiększenie stanu wiedzy na temat praw kurdyjskich kobiet w świetle rozwijających się badań genderowych. Organizacja zrzesza wiele instytucji i osób prywatnych zainteresowanych poprawą losu kobiet w Kurdystanie, sprzyja wymianie wiedzy i doświadczeń zarówno wśród diaspory, jak
i w Kurdystanie.

 


Kurdish Women Action Against Honour Killing (Kurdyjskie Kobiety Przeciw Honorowym Morderstwom) – organizacja powstała w 2000 roku w celu przeciwdziałania przemocy w stosunku do kobiet, w szczególności morderstw honorowych, zarówno w Kurdystanie jak i w diasporze. Zrzesza wielu aktywistów i badaczy z całego świata.

 

Kobiety dla Wolnego Iraku (niegdyś pod nazwą Unia Kurdyjskich Kobiet) oraz Wysoka Rada Kobiet Irackich. Zwraca szczególną uwagę na rolę kobiet w procesie odbudowy Iraku. Narodowa Rada Kobiet, stworzona w 2004 roku przez Radżę Habib al-Khazaai. Współpracuje z Wysoką Radą Kobiet Irackich i stawia sobie za cel wpływanie na najwyższe ośrodki władzy w państwie w celu ochrony praw kobiet. Koordynuje ośrodki kobiece w całym Iraku. Radża Habib al-Khazaai jest przewodniczącą Organizacji Kobiet w Diwaniji oraz założycielką Centrum Zdrowia Kobiet w Bagdadzie. Organizacja Kobiet Irackich w Kirkuku, zajmuje się głównie edukacją, jak kursy komputerowe, rolnictwo, nauka pisania i czytania.

 

opracowała Anna Bielecka