Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji

 

Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji zostało założone w Krakowie w 2001 roku i kontynuuje działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Kurdyjskiej powstałego w roku 1992 i zamienionego później na Towarzystwo Polsko- Kurdyjskie. KCIiD to organizacja zrzeszająca naukowców, studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką kurdyjską, w tym zwłaszcza imigrantów kurdyjskich w Polsce, których liczbę ocenia się na ok. 150 osób. Kurdowie mieszkający w Polsce to głównie osoby, które wyemigrowały z Syrii i Iraku, a także z Turcji i w mniejszym stopniu z Iranu.

 

Członkami założycielami KCIiD są:

Ziyad Raoof - dyrektor KCIiD, mieszkający w Krakowie od początku lat 90. Znany przedsiębiorca, właściciel sieci hoteli i restauracji w Małopolsce, jednocześnie prezes Stowarzyszenia Irackich Demokratów zamieszkałych w Polsce, a od 2005 roku Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce.

dr Ali Ghafour - Kurd najdłużej, bo od ponad 50 lat mieszkający w Polsce, wicedyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.

dr Beata Kowalska – wicedyrektor Instytutu Socjologii UJ.

Do swojej śmierci w kwietniu 2005 roku członkiem KCIiD był również Prof. Leszek Dzięgiel, autor fundamentalnej pracy w polskiej literaturze kurdologicznej Węzeł kurdyjski. Kultura, dzieje, walka o przetrwanie, wydanej w 1992, a także wielu artykułów o tematyce kurdyjskiej i nie tylko. Pracował m.in. w Instytucie Etnologii UJ jako jego dyrektor.

Z Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji obecnie aktywnie współpracują: dr Joanna Bocheńska, dr Marcin Rzepka, Andrzej Bartczak, Ferhang Muhammad (Pracownia Studiów Kurdyjskich IFO UJ), Krzysztof Lalik, Renata Kurpiewska, dr Maciej Kurcz (Katedra Studiów Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ), dr Maria Giedz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Aziz Aliş (Inicjatywa Kurdów w Europie, Szwecja), Adam Musiała także liczni kurdyjscy doktoranci na UJ. Głównym celem działania KCIiD jest promocja kultury kurdyjskiej w Polsce oraz integracja środowiska Kurdów mieszkających w Polsce. Pragniemy upowszechniać wiedzę o historii, kulturze i bieżących wydarzeniach dotyczących Kurdów i Kurdystanu.
KCIiD ma na swoim koncie organizacje lub współorganizację wielu wydarzeń i uroczystości kurdyjskich, między innymi:

Obchody Nowego Roku Kurdyjskiego Newroz - corocznie w marcu

Festiwal Kultury Kurdyjskiej 4-8 marca 2003 roku połączony z obchodami Nowego Roku Kurdyjskiego Newroz.

Polsko-Kurdyjskie Forum Studenckie w Krakowie, 15-16 maja 2004 roku.

International Conference on Kurdish Studies - 17 – 19 May 2004; organizatorzy: Instytut Filologii Orientalnej UJ, KCIiD, Komisja Orientalistyczna PAN o/Kraków.

Strony: 1 2 Następna »