Tłumaczenie całej Biblii – Starego i Nowego Testamentu na dialekt kurmandżi ukazało się w 2004 roku. Jest to wydanie o tyle niezwykła, że we wstępie do niego zamieszczono informację o tłumaczach. Dowiadujemy się, że jednym z nich był nim Resul Yıldırım (Resule Qeroqoczani) – Kurd z Turcji, nawrócony na chrześcijaństwo mułła.

Mamy więc informację o konwersji na chrześcijaństwo, czyli de facto informację o odrzuceniu Koranu u wybraniu Biblii, jako księgi normatywnej i autorytatywnej w kwestiach wiary. Jest o to informacja nie do przecenienia, nie pojawia się bowiem ze względów bezpieczeństwa nazwisko tłumacza tekstów biblijnych na języki islamu, a już z pewnością informacja o przejściu na chrześcijaństwo.

Myślę, że miarą otwartości na dialog danej grupy religijnej jest właśnie stosunek do konwertytów, czyli do tych, którzy od niej odchodzą. Co ciekawe muzułmanie konwertyci w społecznościach muzułmańskich, jak na przykład w Iranie (i również w Turcji) należą do mniejszości etnicznych, są to w dużej mierze właśnie Kurdowie.

Przytoczony tutaj pokrótce materiał świadczy, że Biblia i Koran oddziaływały i oddziałują na mieszkańców Kurdystan zarówno jako element wzajemnej rywalizacji, przedmiot sporu, czy w końcu indywidualnego wyboru, ale również, a może przede wszystkim miejsce wzajemnej koegzystencji.

dr Marcin RZEPKA,
Katedra Historii Religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu UPJPII,
Pracownia Studiów Kurdyjskich IFO UJ
Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5
  • icokurdyjski.pdf, O najnowszych przekładach Biblii na jezyk kurdyjski (kurmandzi) - aspekt społeczno-kulturowy