Zarówno w Polsce, jak i na rynku europejskim pojawia się coraz więcej książek o islamie, a także wiele przykładów literatury pieknej i filmów, stworzonych przez ludzi wywodzących się z orientalnego kregu kulturowego, które w doskonały sposób mogą przybliżyć i pomóc mądrze rozumieć tradycję muzułmańską. Warto jednak nauczyć się odczytywać ich znaczenie....

  • O książce Ziauddina Sardara

    Niniejszy esej, poświęcony książce Ziauddina Sardara (Desperacko poszukując Raju. Podróże sceptycznego muzułmanina) jest rodzajem recenzji. W krótkim tekście nie jest jednak możliwe ogarnięcie całego, tak wielowątkowego i wielowymiarowego bogactwa utworu, można podzielić się tylko kilkoma refleksjami. Dodam, że będą to refleksje człowieka związanego i utożsamiającego się z muzułmańską tradycją i z tej pozycji zaangażowanego w problemy świata islamu.

  • Marokańska modlitwa

    O książce Tahara Ben Jellouna To oślepiające nieobecne światło, tłum. Małgorzata Szczurek, Karakter 2008

  • Cierpliwie drążąc kamień

    Książka afgańskiego pisarza Atiqa Rahimiego, Kamień cierpliwości, laureatka prestiżowej Nagrody Goncourtów z 2008 roku, jest zarówno wstrząsająca jak i piękna. Jej estetyka należy jednak do towarów wyszukanych i nie jest całkiem pewne czy wartość tę potrafi docenić nawet rozpieszczony czytelnik francuski i europejski. Znaczenie utworu skrywa się bowiem w różnych kontekstach kultury świata islamu.