• Patriarcha Szenuda III
    Patriarcha Szenuda III

Koptyjski Kościół Ortodoksyjny

 

Koptyjski Kościół Ortodoksyjny to jedna z największych mniejszościowych wspólnot chrześcijańskich Bliskiego Wschodu. Ojczyzną Koptów jest Egipt, gdzie mieszkają oni od czasów starożytnych, chrześcijaństwo przyjęli w I w n.e.

Za założyciela tego kościoła uważa się św. Marka Ewangelistę. Obecnie patriarchą Kościoła jest Shenoud III, tytułowany jako Papież Aleksandrii i Patriarcha Biskupstwa św. Marka. Dziś wielu Koptów w wyniku migracji zamieszkuje także inne kraje i kontynenty.

Koptyjski Kościół Ortodoksyjny należy do rodziny ortodoksyjnych Kościołów Wschodu, które wydzieliły się w wyniku postanowień Soboru Chalcedońskiego w 451 r (kontynuacji Soboru Nicejskiego, Konstantynopolskiego i Efeskiego), którego nie uznają Orientalne Kościoły Wschodu. Rozłam dokonał się w związku ze sporem o naturę Jezusa. Biskupi nie uznający Soboru Chalcedońskiego zostali ekskomunikowani, doprowadziło to do pierwszej tak poważnej schizmy w obrębie kościoła. Koptyjski Kościół Ortodoksyjny wnosił zawsze ważny wkład do chrześcijańskiej teologii, jak również dyskusji, które toczyły się podczas pierwszych soborów.

Po Soborze Chalcedońskim Ortodoksyjny Kościół Koptyjski pozostawał w izolacji w stosunku do innych kościołów chrześcijańskich. Ta sytuacja zmieniła się w 1973 roku, kiedy to głowa kościoła koptyjskiego Shenouda III odwiedził Watykan, by wraz z papieżem Pawłem VI podpisać deklarację o wspólnym życzeniu zawarcia porozumienia między oboma kościołami. W dalszej kolejności odbudowane zostały kontakty z Patriarchą Konstantynopola, Patriarchą Moskiewskim, Patriarchą Rumuńskim, Bułgarskim i Antiocheńskim, jak też z kościołami syryjskim, armeńskim, etiopskim i erytrejskim. Znaczenia nabrał również dialog z kościołami protestanckimi na całym świecie.

Koptyjski Kościół Ortodoksyjny jest dziś aktywnym członkiem Światowej Rady Kościołów, Rady Kościołów Bliskiego Wschodu, Rady Kościołów Całej Afryki.

Sobór Chalcedoński miał miejsce w czasach, kiedy Aleksandria znajdowała się pod kontrolą Wschodniego Imperium Rzymskiego. Później, gdy Egipt znalazł się pod władzą bizantyjską Koptyjski Kościół Ortodoksyjny doświadczał na zmianę okresów pokoju i opresji.

Strony: 1 2 3 Następna »