Kirgizja


Kirgistan to jeden z najbardziej górzystych krajów Azji Centralnej. Dziś jest niewielkim państwem, powstałym po rozpadzie ZSRR, podobnie jak inne republiki zmaga się z wieloma problemami społecznymi i politycznymi. Ale jest to również kraj zachwycający swoimi krajobrazami i przestrzenią...

  • Kirgizja - notatki z podróży

    Jechać pięć dni pociągiem, w tym trzy przez step, po to żeby upragniony Biszkek, stolica Kirgizji przywitała nas wielkim socrealistycznym dworcem?! Na szczęście to zaledwie początek, brama do prawdziwie „akwarelowej krainy”. I można to poczuć już w chwilę po opuszczeniu dworca.

  • Koczownik w akwarelowej przestrzeni

    Dla Europejczyka, przybysza z wielowiekowej osiadłej cywilizacji, określenie koczownik kryje w sobie pewną ocenę. Z pozycji strażnika odwiecznych dóbr kultury materialnej podziwia on zabytek, jako szanowany dowód istnienia przodków, zapewniający ciągłość rozwojową, poczucie wartości i tożsamości.