• flaga Japonii
    flaga Japonii
  • mapa
    mapa

Japonia

 

Japonia (Nihon lub Nippon; Nihon-koku lub Nippon-koku) - państwo wyspiarskie we wschodniej części kontynentu azjatyckiego, obejmujące grupę Wysp Japońskich (Honsiu, Hokkaido, Kiusiu, Sikoku) oraz około 3 tys. mniejszych wysp w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego. Łącznie obszar: 377 835 km2.

Podział administracyjny na 43 prefektury, 2 prefektury miejskie, miasto wydzielone Tokio (wszystko na Honsiu) oraz prowincję Hokkaido. Stolicą jest Tokio. Większe miasta: Jokohama, Osaka, Nagoja, Sapporo, Kyoto, Kobe, Fukuoka, Kawasaki, Hiroszima, Kitakyushu, Sendai, Kagoshima, Niigata, Nagasaki.

Język urzędowy: japoński. Waluta narodowa: jen (100 senów).
Ludność: 127 417 tys. mieszkańców (2005 r.), średnia gęstość zaludnienia 336 osób/km2. Przyrost naturalny: 0,05 (2005 r.). Mieszkańcami Japonii są przede wszystkim Japończycy (99%) oraz niewielkie grupy Koreańczyków, Chińczyków, Amerykanów, Filipińczyków.

Dwie największe grupy wyznaniowe tworzą szintoiści (40%) i buddyści (38%), poza którymi spotyka się protestantów i katolików (łącznie ok. 1%). Zjawisko analfabetyzmu nie występuje. Średnia długość życia mężczyzn wynosi 78 lat, kobiet 84 lata; są to najwyższe wskaźniki na świecie.