• Twierdza Alamut
    Twierdza Alamut

Bibliografia:

Corbin, H., Historia filozofii muzułmańskiej, tłum. K. Pachniak, Warszawa 2005.

Corbin, H., Nāsir-i Khusrau and Iranian Ismā’ilism, [w]: The Cambridge History of Iran, t. 4, s. 520-542, red. R. N. Frye, Cambridge 1975.

Daftary, F., Ismailici. Zarys historii, tłum. K. Pachniak, Warszawa 2008.

Daftary, F., Nanji A., The Ismailis and their Role In the history of Medieval Syria and the Near East, [w]: Syria Medieval Citadels Between East and West, s. 37-50, red. S. Bianca, Genewa 2007.

Danecki, J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007.

Hodgson, M., The Ismā’īlī State, [w]: The Cambridge History of Iran, t. 5, s. 422-482, red. J. A. Boyle, Cambridge 1968.

Ivanow, W., Kalami Pir. A treatise on ismaili doctrine also (wrongly) called Haft Babi Shayyid Nasir, Bombay 1935 Madkour, I. B., Al Tawhid. The Study of Islamic Philosophy, tłum. Shahyar Sa’adat, Muharram 1404 AH, http://www.al-islam.org/al-tawhid/study-philosophy.htm, /30.05.2010/.

Rypka, J., Historia literatury perskiej i tadżyckiej, Warszawa 1970.

 

Zdjęcie ruin twierdzy Alamut za Wikipedia.pl

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8