Islam w Ameryce

 

Muzułmanie od dawna przybywali do Ameryki Północnej. W XVIII wieku były ich już tysiące, głównie wśród pracujących na plantacjach niewolniczych. Te wczesne wspólnoty, odcięte od tradycji i rodzin w miarę upływu czasu traciły świadomość islamu. Jednak dziś właśnie Afro-Amerykanie, potomkowie dawnych niewolników, pełnią ważną rolę w społeczności muzułmańskiej w USA.

 

Wiek XIX był okresem napływu muzułmanów arabskich, którzy osiedlali się w większych ośrodkach przemysłowych, a modlili się w wynajmowanych pomieszczeniach. Na początku XX wieku do Ameryki przybyło kilkanaście tysięcy muzułmanów z Europy Wschodniej: pierwszy albański meczet otworzono w stanie Maine w 1915 r., inne wkrótce potem, a polscy muzułmanie założyli meczet w Brooklynie w 1928 r.

Podczas prezydentury Trumana, w 1947 roku, założono Centrum Muzułmańskie w Waszyngtonie, w latach 50. powstało kilkanaście innych ogólnokrajowych organizacji. Współcześnie na terenie Ameryki żyje około pięciu milionów muzułmanów.

Amerykańscy muzułmanie są różni: są wśród nich imigranci, czarni Amerykanie, biali neofici, robotnicy i przedsiębiorcy, naukowcy i osoby bez wykształcenia. Ta wspólnota jednoczy się w wierze, wspieranej przez ogólnokrajową sieć meczetów.

Obecnie islam jest w Stanach Zjednoczonych jedną z najszybciej rozwijających się religii.

 

Statystyka i demografia

 

Islam w USA - podstawowe fakty i liczby :
¤
muzułmanie ogółem - 5-6 milionów
¤ muzułmanie praktykujący - 2 miliony
¤ meczety - 1 209
¤ wzrost liczby meczetów od 1994 r. - 25 proc.
¤ wzrost liczby meczetów od 1980 r. - 62 proc.
¤ odsetek nawróconych na islam wśród ogółu wyznawców - 30 proc.
¤ odsetek meczetów, do których uczęszczają społeczności zróżnicowane etnicznie (Azjaci, Afro-Amerykanie i Arabowie) - 90 proc.
¤ odsetek meczetów, które prowadzą pomoc potrzebującym - blisko 70 proc.
¤ odsetek meczetów posiadających własne szkoły - ponad 20 proc.

Wśród osób regularnie uczęszczających do meczetów znajdują się:
¤ pochodzący z Azji południowej (Pakistan, Indie, Bangladesz, Afganistan) - 33 proc.
¤ Afro-Amerykanie - 30 proc.
¤ Arabowie - 25 proc.
¤ pochodzący z Afryki Subsaharyjskiej - 3,4 proc.
¤ Europejczycy (Albańczycy, Bośniacy, Tatarzy) - 2,1 proc.
¤ biali Amerykanie - 1,6 proc.
¤ pochodzący z Azji południowo-wschodniej (Malezja, Indonezja, Filipiny) - 1,3 proc.
¤ pochodzący z Karaibów - 1,2 proc.
¤ Turcy - 1,1 proc.
¤ Irańczycy - 0,7 proc.
¤ Latynosi - 0,6 proc.

Źródło: The Mosque in America: A National Portrait, CAIR (Council on American-Islamic Relations), A Report from the Mosque Study Project.
http://www.cair-net.org/mosquereport/

 
  • Amerykańscy muzułmanie powiedzieli

    "Islam określa mój charakter, decyduje, jak zachowuję się w swych codziennych obowiązkach w pracy i w domu. Urodziłem się w Iraku: od małego żyję wedle kultury MY, a nie zachodniej kultury JA. Rodzina i przyjaciele stanowią najważniejszy składnik mojego życia; gościnność i troskę o drugiego człowieka stawiam na pierwszym planie; struktura rodziny przesądza o podejmowanych przeze mnie decyzjach...

  • Amerykańskie meczety

    W przeciwieństwie do państw tradycyjnie muzułmańskich w Stanach Zjednoczonych większość meczetów znajduje się w budynkach zbudowanych dla innych celów, przystosowanych później na potrzeby religijne.