Ojczyzną islamu jest Półwysep Arabski, tam znajduje się główne centrum pielgrzymek muzułmanów z całego świata - Mekka. Ale dziś wyznawcy islamu zamieszkują nie tylko Azję i Afrykę, ale także inne kontynenty.Niemało jest ich w Europie czy Ameryce. Każda nowa ojczyźna wpływała też na obilicze tradycji religijnej stawiając ją przed nowymi wyzwaniami i zagrożeniami.

  • Islam w Polsce

    W Polsce można dziś wyróżnić trzy grupy muzułmanów: polskich Tatarów, zamieszkujących nasze ziemie już od kilku stuleci, muzułmanów-imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Centralnej (w tym byłych republik ZSRR), oraz muzułmanów-konwertytów, Polaków z pochodzenia. 

  • Islam w Ameryce

    Muzułmanie od dawna przybywali do Ameryki Północnej. W XVIII wieku były ich już tysiące, głównie wśród pracujących na plantacjach niewolniczych. Te wczesne wspólnoty, odcięte od tradycji i rodzin w miarę upływu czasu traciły świadomość islamu. Jednak dziś właśnie Afro-Amerykanie, potomkowie dawnych niewolników, pełnią ważną rolę w społeczności muzułmańskiej w USA.