Islam - edukacja międzykulturowa

 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Vox Humana z Warszawy, adresowany jest do pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się uchodźcami, edukacją międzykulturową, przeciwdziałaniem ksenofobii i budowaniem otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.

 

W ramach projektu została przygotowana publikacja Islam. Informator dla organizacji pozarządowych. Będzie służyć przede wszystkim ludziom, którzy w swojej pracy stykają się z uchodźcami i imigrantami, a także – wierzymy – pomoże zrozumieć specyfikę islamu. Publikacja zawiera podstawowe wiadomości na temat islamu – podstaw religii, obyczajów, zasad działania państwa i prawa w islamie.

Za pośrednictwem organizacji pozarządowych chcemy dotrzeć do świadomości opinii publicznej, w której - w związku z powtarzającymi się w różnych punktach świata atakami terrorystycznymi, wzrostem imigracji muzułmanów do Europy - nasila się lęk i niechęć w stosunku do wyznawców islamu. Negatywne cechy terrorystów niesłusznie rzutuje się na wszystkich muzułmanów, a lęk i uprzedzenia mogą stać się przyczyną konfliktów społecznych. Zwiększenie wiedzy Polaków nt. kultury i religii muzułmanów mogłaby pomóc w bezkonfliktowym budowaniu wielokulturowego społeczeństwa.

Adresatami publikacji są – przede wszystkim - polskie organizacje pozarządowe zajmujące się uchodźcami, imigrantami, edukacją międzykulturową, budowaniem tolerancyjnego społeczeństwa, ale także studenci, nauczyciele i dziennikarze.

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji „Edukacja dla Demokracji” w ramach programu „Edukacja Globalna” realizowanego dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej przy Radzie Europy.

 

Stowarzyszenie Vox Humana – powstało w 2005r. Jego celem jest wspieranie polityki antydyskryminacyjnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie działa na rzecz wzmocnienia postaw tolerancji wobec wszelkich przejawów inności takich jak rasa, przynależność etniczna, religijna czy wyznaniowa.

Stowarzyszenie Vox Humana - e-mail

 

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o kontakt:
Warszawa:
Agata Marek: e-mail
Stowarzyszenie VOX HUMANA

 

Polecamy również:

 

Agata Marek, Agata S. Nalborczyk
"Nie bój się islamu - Leksykon dla dziennikarzy"

Stowarzyszenie Arabia oraz Polski Komitet ds. UNESCO:

W kręgu kultury islamu. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

 

Patronat medialny:

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

ul. Kościuszki 37

30-105 Kraków

www.fundacja.znak.org.pl