Islam

 

Narodził się na Półwyspie Arabskim w VII wieku n. e, jako religia koczowniczych beduińskich plemion, czerpiąc z tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej. Od tego czasu objawienie Proroka Muhammada dotarło niemalże na cały świat, zarówno na drodze podbojów jak i pokojowej ekspansji i współistnienia z innymi religiami i ich wyznawcami. W dobie globalizacji i ewokowanych nią nowych konfliktów, wiedza na temat tej religii, jej bogactwa i wyjątkowości wydaje się niezwykle ważna nie tylko dla samych wyznawców, ale i dla reszty, zmniejszającego się ciągle świata.

 • Islam - geneza i podstawy wiary

  Islam jest jedną z trzech głównych religii monoteistycznych. Termin islam oznacza poddanie się, uległość człowieka względem Boga. Twórcą religii jest Muhammad ibn Abd Allah,  w języku polskim znany jako Mahomet (ok. 570-632), który ogłosił się w Mekce wysłannikiem Boga i jego Prorokiem. Od 610 r. wielokrotnie za pośrednictwem archanioła Gabriela miał otrzymywać boskie objawienie, które zostało spisane w Koranie. Prześladowany w Mekce uciekł w 622 r. do Medyny, co dało początek erze muzułmańskiej (hidżra).

 • Islam na świecie

  Ojczyzną islamu jest Półwysep Arabski, tam znajduje się główne centrum pielgrzymek muzułmanów z całego świata - Mekka. Ale dziś wyznawcy islamu zamieszkują nie tylko Azję i Afrykę, ale także inne kontynenty.Niemało jest ich w Europie czy Ameryce. Każda nowa ojczyźna wpływała też na obilicze tradycji religijnej stawiając ją przed nowymi wyzwaniami i zagrożeniami.

 • Islam a chrześcijaństwo

  Kontakty chrześcijańsko-muzułmańskie często określane są dziś mianem dialogu, w którym nie chodzi zasadniczo o wymianę teologiczną ani o dogmatyczne zbliżenie. Autentyczny dialog międzyreligijny powinien prowadzić przede wszystkim do prawdziwego poznania się obu religii oraz ich przedstawicieli i powstania między nimi relacji opartych na wzajemnym szacunku. Chrześcijanie i muzułmanie podejmują wiele starań w tym kierunku, a także w celu wspólnego wsłuchiwania się w Boże objawienie dane ludzkości. Wielu ludzi zaangażowanych w dialog między obydwoma religiami wskazuje także na ważne miejsce, jakie w dyskusji powinna zajmować kwestia praw człowieka.

 • Książki i filmy z muzułmańskiego kręgu kulturowego

  Zarówno w Polsce, jak i na rynku europejskim pojawia się coraz więcej książek o islamie, a także wiele przykładów literatury pieknej i filmów, stworzonych przez ludzi wywodzących się z orientalnego kregu kulturowego, które w doskonały sposób mogą przybliżyć i pomóc mądrze rozumieć tradycję muzułmańską. Warto jednak nauczyć się odczytywać ich znaczenie....

 • Dziecko w kręgu kultury islamu

  Temat dziecka w kręgu kultury islamu jest bardzo istotny z paru względów. Przede wszystkim w toku rozmów na temat traktowania kobiet przez islam ginie gdzieś po drodze inna społeczna grupa, której częstokroć równie trudno walczyć o swoje prawa, której głos jest również niejednokrotnie ignorowany, a potrzeby spychane na plan dalszy. Tę grupę stanowią dzieci.

 • Dlaczego boimy się islamu

  Polska jest już jednym z krajów Unii Europejskiej, a to nieuchronnie prowadzi do zwiększenia liczby naszych kontaktów z ludźmi mówiącymi innym językiem, mającymi inny kolor skóry, wyznającymi inną religię, należącymi do innego kręgu kulturowego, mającymi inne obyczaje i wierzenia.

 • Edukacja o islamie - programy

  W Polsce w ostatnich latach powstało wiele programów mających na celu przybliżenie polskiemu odbiorcy tradycji islamu. Ma to związek zarówno z chęcią poszerzenia wiedzy na temat kultury, która wraz z polskimi Tatarami stała się ważnym elementem polskiej historii, ale także z koniecznością ułatwienia kontaktów z wyznającymi islam cudzoziemcami, z którymi stykamy się coraz częściej w Europie Zachodniej ale i w Polsce.