Powierzchnia Białorusi wynosi 207,6 tys. km² (o 37 tys. km² mniej niż Wielkiej Brytanii), ludność – 9,79 mln (stan na 1 stycznia 2005). Około 20% ludności mieszka w Mińsku. Najwyższe wzniesienie w kraju, to Góra Dzierżyńskiego – 345 m n.p.m.

Od 1991 roku Białoruś jest niepodległym państwem (w sierpniu ogłosiła niepodległość, a w grudniu doszło do rozpadu ZSRR). Oficjalna nazwa państwa brzmi Republika Białoruś. Stolicą jest Mińsk. Herb i flaga, wprowadzone w czerwcu 1995 roku, nawiązują do symboliki Białoruskiej SRR; wcześniej, w latach 1991–1995 obowiązywał herb Pogoń i biało-czerwonobiała flaga nawiązujące do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Według oficjalnych danych spisu ludności z 1999 roku 81% deklaruje narodowość białoruską, 11% – rosyjską, 4% – polską, 2,5% – ukraińską, 1% – żydowską. Tylko 36,7% mieszkańców deklaruje posługiwanie się w domu językiem białoruskim, a 62,8% – rosyjskim.

Według danych encyklopedycznych, większość mieszkańców Białorusi (ok. 60%) to wyznawcy prawosławia; katolików obrządku łacińskiego jest ok. 8%, a niewierzących ok. 30%. Jednak badania socjologiczne (m.in. European Values Survey 2000 oraz David Rotman "Value systems and social transformation in Belarus", w: "The EU and Belarus: between Moscow and Brussels", 2002) wskazują, że na Białorusi niewierzących jest 48%, prawosławnych 43%, rzymskich katolików 6%, protestantów 1% i pozostałych wyznań 2%.Kościół prawosławny na Białorusi jest egzarchatem patriarszym w ramach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Obowiązują dwa równorzędne języki urzędowe: białoruski i rosyjski. W praktyce rosyjski dominuje w życiu publicznym, mediach, a także w ośrodkach miejskich, białoruski zaś pozostaje językiem wsi oraz patriotycznej inteligencji. Białoruska tożsamość narodowa jest wciąż słaba, a polityka państwa nie sprzyja jej rozwojowi. Natomiast po uzyskaniu niepodległości wykształciło się silne poczucie tożsamości i więzi państwowej, której nie podważa rosyjskojęzyczność większości społeczeństwa i poczucie szczególnych związków Białorusi ze wschodnim sąsiadem.

Strony: 1 2 Następna »

Flaga Białorusi obowiązująca w latach 1991-1995

Flaga Białorusi obowiązująca w latach 1991-1995

Flaga Białorusi obowiązująca od 1995

Flaga Białorusi obowiązująca od 1995

Godło Białorusi w latach 1991-1995

Godło Białorusi w latach 1991-1995

Godło Białorusi obowiązujące od 1995

Godło Białorusi obowiązujące od 1995