11 marca 2004 roku w Horyńcu-Zdroju odbyło się spotkanie I Polsko-Ukraińskiego Konwentu Samorządów Pogranicza: „Budowa Mostów na Wschód”. Organizatorami spotkania było Starostwo Lubaczowskie oraz Instytut Mosty na Wschód Fundacji Kultury Chrześcijańskiej "ZNAK" działający w Krasiczynie.

W spotkaniu udział wzięli marszałkowie województw: podkarpackiego i lubelskiego Pan Leszek Deptuła i Henryk Makarewicz, starostowie i wicestarostowie powiatów: bieszczadzkiego, lubaczowskiego, przemyskiego, jarosławskiego, leżajskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego; ukraińscy partnerzy wspólnych projektów transgranicznych; urzędnicy samorządowi; przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz konsul generalny Ukrainy w Lublinie Pan Anatolij Gamalij.

 

Celem spotkania była wymiana doświadczeń we współpracy transgranicznej, zdefiniowanie problemów i propozycje rozwiązań, integracja środowisk samorządowych pogranicza, utworzenie nowej struktury do współpracy i działań lobbyingowych, promocja działań Instytutu Mosty na Wschód i przygotowanie kwietniowej konferencji w Krasiczynie.

 

Podczas prezentacji starostowie przedstawiali realizowane projekty dotyczące współpracy w dziedzinie: turystyki, kultury, wymiany młodzieży, ekologii, opieki zdrowotnej, walki z bezrobociem i gospodarki. Zgodzili się, że współpraca w dziedzinie gospodarczej jest najtrudniejsza (ze względu na patologicznie funkcjonujące służby graniczne). Najwięcej, ich zdaniem, zostało zrobione w dziedzinie „ducha i kultury”.

Okazało się też, że partnerami ukraińskimi Polaków są nie tylko rejony pograniczne, ale także władze lokalne miejscowości na Krymie i w Ukrainie Wschodniej.Większość projektów była finansowana albo przez PAUCI albo ze źródeł programów UE. Ciekawą inicjatywą pochwaliła się starościna powiatu bieszczadzkiego, która zaczęła razem z ukraińskim partnerem organizować wspólne sesje organów samorządowych.

Dyskusja pokazała, że samorządowcy dostrzegają potrzebę kompleksowego myślenia o współpracy, a członkostwo Polski w UE traktują jako wyzwanie do wsparcia demokratycznych przemian na Wschodzie.

 

Konwent zakończył się podpisaniem deklaracji o współpracy transgranicznej.

Sformułowania została także rezolucja do władz Polski i Ukrainy w sprawie poprawy warunków odpraw granicznych oraz przeciwdziałaniu korupcji służb, uroczyście podpisana przez obu marszałków oraz przedstawicieli polskich i ukraińskich władz samorządowych.


Opracowała Sylwia GAJOWNIKOrganizatorzy Konwentu
Starostwo Lubaczowskie

Instytut Mosty na Wschód