Europa

 

Czym jest, w istocie, Europa, jeśli nie zbiorowiskiem ludów podzielających to samo szczególne dziedzictwo, których misją jest sprawiać, aby przynosiło owoce w interesie całego świata?Często krytykowany był "eurocentryzm" obywateli różnych krajów europejskich i ich instytucji, a od pewnego czasu mówi się o niebezpieczeństwie powstania, za pośrednictwem Unii Europejskiej, prawdziwej "fortecy Europa", przestrzeni dobrobytu skierowanej na nią samą.

 • Czym jest Europa?

  Czym jest, w istocie, Europa, jeśli nie zbiorowiskiem ludów podzielających to samo szczególne dziedzictwo, których misją jest sprawiać, aby przynosiło owoce w interesie całego świata?

 • Europa a reszta świata

  Entuzjastom światów poznanych w wyniku wielkich odkryć rychło wytknięto, że nie znają własnego kraju, gdzie w kulturze ludowej również można dostrzec ślady prastarej cywilizacji narodu. Rodzi się świadomość tego, że każdy naród jest członkiem wielkiej wspólnoty rozproszonej po powierzchni globu ziemskiego.

 • Europa i kultura

  Z pewnością znacie wszyscy powiedzenie przypisywane Jeanowi Monnetowi, którego tak naprawdę nigdy nie wypowiedział: "gdyby można było zacząć od nowa, zacząłbym od kultury". Jest ono cytowane coraz częściej, jakby w celu wykazania, że sami ojcowie-fundatorzy przyznawali w późniejszym czasie, że obrali złą drogę.

 • Europa potrzebuje mobilizacji - wywiad z Timothym Gartonem Ashem

  Aby zrozumieć, w którym miejscu w świecie się znajdujemy, potrzebujemy na kontynencie wyjątkowej, niezwykłej mobilizacji, koniecznie poprzedzonej poważnym wysiłkiem intelektualnym.

 • Francja: "Nie" dla konstytucji UE - Stefan Wilkanowicz

  Było to bardzo dziwne referendum – dotyczyło przyszłości Europy, ale ona była w nim nieobecna. 29 maja 2005 r. Francuzi odrzucili w referendum ratyfikację Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej. Według oficjalnych wyników referendum, przeciw ratyfikacji było niemal 55 proc. głosujących, a za - nieco ponad 45 proc. Frekwencja była wysoka - wyniosła prawie 70 proc.

 • Granice Europy i granice Unii Europejskiej

  Kwestie dotyczące europejskich granic skłaniają nas do myślenia o relacjach pomiędzy Europą a przestrzenią. Relacje te bywają skomplikowane i mają szczególne właściwości.

 • Irlandzkie pojednanie

  We współczesnym świecie charakteryzującym się wzrostem liczby konfliktów o podłożu kulturowym, przypadek Irlandii Północnej wciąż pozostaje intrygującym fenomenem.

 • Jan Paweł II o Europie

  Nasz kontynent stanowi odbicie tkwiących w człowieku paradoksów: jego możliwości intelektualnych i jego żądzy władzy, oddania i świętości, a jednocześnie możliwości niszczenia, wynikających z jego chciwości i pychy.

 • Kilka myśli w kwestii Europy i powstawania nowych państw

  Unia Europejska musi wypracować sobie system instytucjonalny, który zlikwiduje istniejące obecnie napięcie na styku „Europa – naród – region”, czyniąc z nich piękny konsonans, dzięki któremu nie będą powstawać nowe granice wzdłuż rzekomo „etnicznych” państw, a stare będą coraz bardziej się zacierać i zamazywać.

 • Narodowości Uni Europejskiej

  Wiek XX był epoką największych przesunięć populacji w dziejach Europy. Pod koniec II wojny światowej i po jej zakończeniu miliony ludzi zostały zmuszone do zmiany miejsc zamieszkania. Z jednej strony, rezultatem zmiany granic był wzrost narodowego charakteru niektórych państw.

 • Od tryumfu do kryzysu? Europa 1989–2009 -Timothy Garton Ash

  Podstawową odpowiedź na pytanie: „dlaczego Europa jest nam potrzebna?”, przynosi analiza obecnej sytuacji w świecie – połączenie stojących przed nami wszystkimi wyzwań z nowym obliczem polityki globalnej i wielobiegunowego świata, coraz bardziej zdominowanego przez potęgi pozaeuropejskie.

 • Polska duchowego przebudzenia

  Pierwszy czarnoskóry zostanie posłem w polskim Sejmie - John Godson wejdzie do parlamentu na miejsce Hanny Zdanowskiej, która właśnie została prezydent Łodzi. O swoich pierwszych doświadczeniach w kraju, o tym, że w Polsce nie ma rasizmu tylko "niskie kompetencje międzykulturowe", o "fair trade", o potrzebie szacunku wobec pracowników i wielu innych ważnych problemach świeżo upieczony poseł rozmawia z Szymonem Graniczką.