W Polsce w ostatnich latach powstało wiele programów mających na celu przybliżenie polskiemu odbiorcy tradycji islamu. Ma to związek zarówno z chęcią poszerzenia wiedzy na temat kultury, która wraz z polskimi Tatarami stała się ważnym elementem polskiej historii, ale także z koniecznością ułatwienia kontaktów z wyznającymi islam cudzoziemcami, z którymi stykamy się coraz częściej w Europie Zachodniej ale i w Polsce.

  • Edukacja kulturalna - muzułmanie w polskiej kulturze

    Celem projektu Stowarzyszenia Vox Humana jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego polskich Tatarów szerszemu kręgowi społeczeństwa, a z drugiej wprowadzenie innowacji edukacyjnej, jaką były szkolenia nauczycieli i pracowników organizacji pozarządowych.

  • Islam - edukacja międzykulturowa

    Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Vox Humana z Warszawy, adresowany jest do pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się uchodźcami, edukacją międzykulturową, przeciwdziałaniem ksenofobii i budowaniem otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.

  • Edukacja międzykulturowa: islam - trudne tematy

    Zmieniająca się sytuacja krajów rozwijających ma wpływ globalny. Akty terroru, wojna (dżihad) i związane z tym uchodźctwo i imigracja stały się częścią rzeczywistości ogólnoświatowej. Muzułmanie stali się w Polsce znacząca mniejszością, w ciągu ostatniego roku ich liczba wzrosła o kolejne 4 tysiące – szacuje się, że jest ich już 25 tys. Jest to konsekwencja naszego miejsca w Europie i musimy się przygotować do trudności z jaki zmaga się znacząca część krajów Europy zachodniej. Dodatkowo w Polsce mamy bardzo niski poziom wiedzy nt kultur, które są od nas odległe lub nie sprawiają kłopotów (muzułmanie w Polsce są od 600 lat, są to Tatarzy, ale nasze wspólne życie w jednej ojczyźnie odbywało się prawie bezkonfliktowo) i część społeczeństwa nawet nie wie, że islam – kultura polskich Tatarów jest częścią naszej kultury.