Dziecko w kręgu kultury islamu

 

Temat dziecka w kręgu kultury islamu jest bardzo istotny z paru względów. Przede wszystkim w toku rozmów na temat traktowania kobiet przez islam ginie gdzieś po drodze inna społeczna grupa, której częstokroć równie trudno walczyć o swoje prawa, której głos jest również niejednokrotnie ignorowany, a potrzeby spychane na plan dalszy. Tę grupę stanowią dzieci.

 

Część I

Ponadto chwila refleksji nad tym, w jakim środowisku dorastają muzułmańskie dzieci, czego są uczone, co wpaja im się od najmłodszych lat, może stanowić doskonały punkt wyjścia dla rozważań na temat postaw dorosłych już wiernych. W końcu nie od dziś wiadomo, iż czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Badania nad sytuacją dzieci w krajach islamu są ważne także dla tych, którzy zajmują się pomocą humanitarną czy socjalną dla ich ojczyzn. W znacznej mierze to niewinne dzieci ponoszą bowiem konsekwencje związane z działaniami wojennymi w takich państwach jak Irak. Jeśli nie zadbamy o nie teraz, za kilka lat będziemy mieć do czynienia ze społeczeństwem, którego warstwa ludzi w wieku produkcyjnym, biologicznie u szczytu swojego potencjału, nie będzie w stanie normalnie w nim funkcjonować ze względu zarówno na brak wykształcenia jak i właściwych wzorców zachowań.

Postanowiłam omówić życie dziecka muzułmańskiego w porządku chronologicznym, a więc od chwili poczęcia po umowną, dość niesprecyzowaną granicę dorosłości. Takie zorganizowanie pracy wydało mi się najsłuszniejsze, gdyż inne kwestie dotyczą przecież opieki nad niemowlęciem, a inne nad kilkulatkiem. Poza źródłami książkowymi z dziedziny arabistyki oraz islamistyki, stron internetowych prowadzonych przez muzułmanów lub tych, które mówią o muzułmanach, postanowiłam również sięgnąć do sedna problematyki, a więc oddać głos matkom, które najlepiej znają życie dzieci. Stąd nieocenionym zasobem bardziej praktycznych, a mniej teoretycznych informacji był dla mnie portal BabyBoom (http://www.babyboom.pl/), na łamach którego wypowiadały się Polki, które żyją ze swoimi dziećmi w krajach Zatoki, gdzie obserwują życie tamtejszych dzieci w sposób bezpośredni.

Decyzja o wydaniu na świat potomstwa, poczęcie, przysposobienie dziecka:

Posiadanie licznego potomstwa jest postrzegane przez muzułmanów jako błogosławieństwo dane od Boga. W broszurce pt. Dlaczego rodzina jest tak ważna dla Muzułmanina? wydanej przez Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego w RP czytamy: Harmonijny porządek socjalny wynika z faktu istnienia dużych rodzin, w których dzieci są skarbem i rzadko je opuszczają do czasu aż wstąpią w związek małżeński. Teoretycznie więc każde małżeństwo powinno dążyć do spłodzenia wielu dzieci. Jednakże współcześnie, podobnie jak w krajach Zachodu, względy ekonomiczne często ograniczają pary w tej kwestii i decydują się one na pozostanie przy mniejszej ilości potomstwa. Mimo to w porównaniu np. do krajów Europy Zachodniej, współczynnik dzietności w krajach muzułmańskich jest znacznie wyższy*.

Jeśli małżeństwo muzułmańskie zdecyduje się ograniczyć ilość swoich dzieci, może podążyć w jednym z dwóch wypracowanych przez teologów kierunków, które bardzo ciekawie opisali Michael Klocker oraz Monika i Udo Tworuschka w swojej książce Etyka wielkich religii., Mały słownik.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 Następna »