Celem naczelnym jest przybliżenie polskiemu odbiorcy kultury islamu w jej złożoności i wielowymiarowości oraz próba poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania, jakie przyniósł początek XXI wieku.

Islam dzisiejszej doby nie jest zjawiskiem jednorodnym. W jego obrębie zderza się wiele, niejednokrotnie przeciwstawnych sobie tendencji (takich jak chociażby próby modernizacji i powrót do fundamentalnych zasad religii, a także próby jej upolitycznienia). Religia, która już dawno przestała być jedynie własnością Bliskiego Wschodu zjednuje sobie wielu nowych wyznawców na kontynencie Europejskim i Amerykańskim. Ważnym elementem w budowaniu złożonej kultury świata islamu są też aspekty narodowe i kontekst otaczającej rzeczywistości (inny jest islam wyznawany przez Kurdów, inny przez polskich Tatarów, a jeszcze inny przez nawróconych na tą religię Europejczyków). Bardzo istotnego znaczenia nabiera również dialog pomiędzy wyznawcami islamu i innych religii (warto zaznaczyć, że trwają też spory, co do tego, czy taki dialog jest w ogóle możliwy). Dzień Islamu w Kościele Katolickim jest właśnie próbą wzajemnego otwarcia się na wartość innej religii, przede wszystkim w duchu poszanowania godności drugiego człowieka i w imię budowania otwartego społeczeństwa oraz eliminowania postaw ksenofobicznych i wszelkiego rodzaju uprzedzeń. Dzień ten niesie jednak ze sobą wyzwanie, by nie tylko przybliżać nieznane treści, opisywać, wyjaśniać i przygładzać, ale by próbować stawiać trudne pytania, takie jak chociażby: dlaczego islam staje się alternatywą dla ludzi odchodzących od Kościoła? I z drugiej strony, dlaczego islam często bazuje na emocjach antychrześcijańskich i zamyka się na dialog z innymi?

Celem projektu jest zatem zarówno przybliżenie pewnych aspektów świata islamu, jak też próba postawienia trudnych pytań, a przede wszystkim zaprezentowanie tej kultury jako bogatej, niejednoznacznej i wielowymiarowej, co z kolei może stać się wyjściem do głębszych refleksji natury społecznej, psychologicznej, filozoficznej
i religijnej.


organizatorzy:

Fundacja ZNAK
Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji
Krakowski Klub Dialogu

 

Program spotkań:

 

Chrześcijaństwo i islam. Dialog czy konkurencja?
Wykład „Kurdowie między Biblią i Koranem”
dr. Marcina Rzepki (Instytut Filologii Orientalnej UJ),

Dyskusja poświęcona współczesnemu dialogowi między religiami przy udziale: Stefana Wilkanowicza (Fundacja ZNAK), dr. Marka Smurzyńskiego (Instytut Filologii Orientalnej UJ) oraz muzułmanów i chrześcijan.

2 lutego 2007 r. (piątek), godz. 17.00,
Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji

Kobieta a islam
Dyskusja panelowa przy udziale Anny Bratowskiej i Emilii Mucharskiej (muzułmanki wywodzące się z różnych tradycji), Arkhawan Raoof (kurdyjska działaczka ruchu kobiecego) oraz dr Beaty Kowalskiej (Instytut Socjologii UJ).

3 lutego 2007 r. (sobota), godz. 12.00,
Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji

Współczesny Iran oczami Europejczyka
Pokaz zdjęć i wspomnienia z podróży po regionie,
Fotografie Anity Andrzejewskiej.

4 lutego 2007 r. (niedziela), godz. 17.00
Katedra Studiów Porównawczych Cywilizacji UJ