Nasze projekty
 


PATRONAT MEDIALNY
.
.


Kampanie


Przyjaciele

 Czy uważasz, że Polska jest krajem otwartym na różnorodność kulturową?

>>czytelnia<<

 

Jednym z elementów charakterystycznych dla naszej współczesności jest zjawisko wieloetniczności, szczególnie w państwach, do których masowo napływają imigranci (np. Wielka Brytania) lub też w państwach, w których pozostaje wiele mniejszości (np. w następstwie wojen - przypadek Europy Środkowo-Wschodniej).

Dlatego też zagadnienie wielokulturowości, czyli współistnienia odmiennych wartości i tradycji określonych w ramach jednego organizmu państwowego nabiera coraz większego znaczenia i skłania do głębszej refleksji. Akceptacja różnorodności kulturowej jest kluczowym elementem w budowaniu bezpiecznego świata, w którym różnice kulturowe nie będę generować konfliktów zbrojnych i czystek etnicznych.

Edukacja międzykulturowa jest coraz bardziej niezbędna we współczesnym świecie. Bardzo ważne jest tworzenie postaw młodych ludzi otwartych na drugiego człowieka, postaw pozwalających dostrzec bogactwo różnorodności i jednocześnie lepiej poznawać swoją własną tożsamość.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że uczenie młodych ludzi otwartości i poszanowania różnorodności nie jest procesem łatwym. Bardzo ważne jest wsparcie dydaktyczne w postaci pakietów edukacyjnych, zawierających propozycje scenariuszy lekcji, zabaw edukacyjnych i innych przydatnych materiałów pozwalających nauczycielowi w sposób kompetentny podjąć edukacyjne wyzwania. Dlatego w tym dziale spróbowaliśmy w miarę szeroko zgromadzić informację o materiałach edukacyjnych, jakie dostępne są zarówno w sieci, jak i w postacie bezpłatnych publikacji drukowanych. Mamy nadzieję, że dzięki temu zyskają Państwo konkretne wsparcie merytoryczne w swoich, jakże ważnych działaniach edukacyjnych.