Czeczenia należy do najbardziej umęczonych przez wojnę regionów na świecie. Kolejne wojny i powszechne łamanie praw człowieka przez obie strony konfliktu spowodowały destabilizację sytuacji na Kaukazie i w Rosji, masowe emigracje ludności, których celem stała się również Polska. 

 • Czeczenia nie ugina kolan

  Obcowanie ze śmiercią, przemocą, brutalnością, prześladowaniami, porwaniami czy torturami, to codzienność człowieka żyjącego w regionie dotkniętym konfliktami zbrojnymi. Tragizm polega na tym, że sieją one spustoszenie i zwyrodnienie w psychice nie tylko walczących, ale przede wszystkim zwykłych ludzi-cywilów, którzy mimowolnie biorą w nich udział.

 • Druga wojna czeczeńska - fragment książki A. Politkowskiej

  Młody, kulejący doktor Sułtan Chadżijew, ordynator septycznego oddziału miejskiego szpitala numer 9 w Groznym, przerzuca ciężar ciała na laskę i unosi kołdrę na skrzypiącym łóżku pod oknem. Kołdra przykrywała ciało sześćdziesięciodwuletniej Ajszat Sulejmanowej z ulicy Chankalskiej.

 • Czeczenia: powtórka z historii

  Istnieją dwie Czeczenie: ta należąca do Ramzana Kadyrowa i ta, którą włada Dokka Umarow. Która z nich jest bardziej prawdziwa? Czy możliwe, by Czeczeni zapomnieli o wielowiekowej walce, o dręczącej ich chimerze swobody? By pogodzili się z zabijaniem, burzeniem, wygnaniem? By zapadli na amnezję i wybaczyli? Trudno uwierzyć. Tradycja i pamięć są dla nich prawdziwą religią. Wiedzą, że tylko w świecie bez pamięci kłamstwo pozostaje bezkarne.

 • Jestem Czeczenem, książka Germana Sadułajewa

  Powstały w języku rosyjskim utwór Germana Sadułajewa jest jednocześnie straszny, wzruszający i ciekawy, choć nie brak mu także momentów słabszych. Jest to rodzaj prozy znajdującej się gdzieś pomiędzy dokumentalizmem i fikcją. Opisywane zdarzenia i rzeczywistość są bez wątpienia faktem, natomiast nadana narracji forma, odautorski komentarz i wiele poetyckich obrazów sprawiają, że mamy do czynienia z książką nie dającą się jednoznacznie zaklasyfikować do któregoś z wąskich przedziałów gatunkowych.