Chrześcijaństwo

 

"My, chrześcijanie, jesteśmy przekonani, że każdy jest dzieckiem Boga, powołanym do udziału w Jego życiu i wezwanym do naśladowania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żył dla wszystkich ludzi i dał nam obietnicę Życia Wiecznego poprzez swoją męczeńską śmierć i Zmartwychwstanie..." [fragment Deklaracji Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów]

 • Christianitas - wywiad z ks. prof. Grzegorzem Rysiem

  Bez trudu odnajdujemy pojęcie Europy jako świadomej siebie całości w VI-VII wieku. A już szczególnie przy okazji rozwoju tzw. renesansu karolińskiego. W tym sensie istnieje zbieżność czasowa pojawienia się „świadomości europejskiej” (jak się mówi), z procesem ponownej chrystianizacji.

 • Prawosławie i Rosja

  Prawosławni mówiąc o swoich początkach odwołują się do misji Cyryla i Metodego. Jest to jednak trochę myślenie życzeniowe. W ten sposób można byłoby przesunąć datę nawracania narodów słowiańskich o ponad sto lat! Faktycznie nawracanie ziem ruskich rozpoczęło się wraz z chrztem Włodzimierza w Chersonezie.

 • Rumunia: dialog ekumeniczny

  Spotkanie w Bukareszcie polskiego jezuity, pracującego tu od ponad 15 lat, było okazją, by porozmawiać na temat obecnego stanu dialogu ekumenicznego w tym kraju, który jako pierwszy o większości prawosławnej zaprosił głowę Kościoła katolickiego.

 • Nowa wyobraźnia dialogu

  Dialog – słowo ongiś bardzo modne, dziś mocno zużyte; jednym wciąż żywotnie potrzebne, przez innych dawno już odesłane do lamusa; dla jednych to istotna postawa człowieka wierzącego, dla innych synonim wyprzedawania kluczowych treści wiary, braku krytycyzmu, naiwności, utraty tożsamości, a czasami wręcz zdrady…

 • O pobożności ludowiej i nie tylko

  Pobożność ludowa jest pobożnością powszechną, ale płytką, pobożnością chodzenia do kościoła, przynoszenia wieńców, kwiatów. Jest w niej dużo elementów zewnętrznych po to, żeby ludzi przyciągnąć. Obraz bywa ważniejszy od idei, tak np. uważa się, że “nasza” Matka Boska jest lepsza od “ich”, bo robi więcej cudów.

 • Pomosty zaufania i zrozumienia

  Nigeria liczy 120 mln. mieszkańców. Północ kraju zamieszkują muzułmanie, południe chrześcijanie. Od lat dochodzi do starć na tle religijnym. Mohammed Mahdi Shehu jest prawnikiem, ojcem wielodzietnej rodziny, działaczem BBA. Do organizacji należą lokalni liderzy religijni i społecznicy. Rozmowę przeprowadził Tomasz Ponikło.

 • Józef Teofil Teodorowicz (1864 – 1938)

  Arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego, teolog, polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy, a następnie senator I kadencji w II RP. Urodził się 25 lipca 1864 r., w rodzinie szlacheckiej pochodzenia ormiańskiego, osiadłej od wieków w Polsce, jako syn Grzegorza Teodorowicza i Gertrudy z Ohanowiczów.